O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

17. decembra sa v priestoroch budovy školy
v Ždani uskutočnil druhý ročník počítačového
minimaratónu. 
Svoje sily v počítaní si zmerali
žiaci piateho a šiesteho ročníka. Sčítali, 
odčítali,
riešili jednoduché slovné úlohy zo života, násobili
a pomáhali macíkovi Pu ,,vyrábať" správny počet
vainočnych ozdôb v matematickej hre  na počítači. 
Najšikovnejšia z piatakov  bola
 Dominika
Zupková
 a v šiestom ročníku  Klaudia Zupková. 
Ale víťazmi boli všetci, ktorí sa nehanbili zmerať
si sily so svojimi rovesníkmi. 
                                                                                      Blahoželáme.

10. decembra žiaci zažili netradičné
učenie.Vďa
ka sponzorom sme navštívíli
Kulturpark 
v Košiciach, kde si starší aj
mladší žiaci 
otestovali svoje logické
myslenie pri skladaní 3D hlavolamov, 

vyskúšali si ako nám funguje mozog ale aj
naše srdiečko, presvedčili sa, že fyzikálne
zákony sú všade okolo nás  a oboznámili sa
s výrobou surového železa.

Žiaci elokovaných tried v Čani sa zúčastnili
dňa 12.12.2019 prehliadky v ZOO, spojenej
s výzdobou vianočného stromčeka, odbornej
prednášky o plazoch a zúčastnili sa kŕmenia
tuleňov pod vedením ošetrovateľov.  Táto
aktivita úzko súvisela s predvianočnou
atmosférou, na ktorú sa všetci tešíme. 


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Späť hore