O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

V týchto dňoch prebehlo celoslovenské kolo
tejto výtvarnej súťaže, ktoré zabezpečilo
Katolícke pedagogické a katechetické
centrum, n.o. Práce žiakov, ktoré sa umiestnili
na prvých troch miestach  v diecéznom kole
postúpili do celoslovenského kola. V diecéznom
kole postúpili žiaci našej školy Adrián Červeňák,
Lucia Lončáková, Samuel Šenki a Erik Kotlár.
V celoslovenskej súťaži získali ocenenia títo
žiaci: Lucia Lončákova sa umiestnila na 2.mieste
a Adrián Červeňák na 3.mieste v kategórii
8A – špeciálnych škôl pre žiakov s MP. Žiakom
srdečne blahoželáme.

Príjemne a užitočne stráviť MDD a užiť si  
naplno svoj deň, prišli aj žiaci našej školy.
Pekné počasie podporilo uskutočniť pre deti
piknik. Žiaci zo Ždane piknikovali v krásnom
prostredí blízkeho lesa. Deti z elokovaného
pracoviska v Čani si vybrali prostredie blízkeho
rekreačného zariadenia Tajvan.Všetkým deťom
a učiteľom,  za tento nádherný deň, patrí veľké
ďakujeme.

Detské kočovné divadlo - DRaK z Prešova  si pre
žiakov pripravilo netradičné vystúpenie hudby-

muzikálový recitál najkrajších piesni z legendárneho
predstavenia
Na skle maľované čím prispeli
k rozširovaniu hudobného obzoru našich žiakov.
Výchovný koncert sa uskutočnil 30. mája

v priestoroch telocvične základnej školy v Ždani. 

Späť hore