O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Tento zvyk má korene v predkresťanskom období,
keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené
sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto silám
pripisovali aj striedanie ročných období .
Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli,
aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo
upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej
do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom
k potoku. Pri brehu ju zapálili a hodili do vôd rieky.
Verili, že tak vyženú z obce choroby, smrť, urýchlia
odchod zimy.
Tradície, zvyky a ich dodržiavanie je čoraz dôležitejšou
súčasťou nášho života, hlavne v tejto uponáhľanej dobe.
Žiaci spolu s učiteľmi zhotovili Morenu a so spevom ju niesli
k rieke. Na brehu Morenu vyzliekli, zapálili a hodili do vody.

                                          Vyniesli sme Morenu zo vsi,
                                          priniesli sme nový máj do vsi.
Každý rok sa na našej škole konajú rôzne aktivity,
ktorých ústredným motívom je kniha. Inak tomu
nebolo ani teraz. V priebehu mesiaca sme navštívili
miestne knižnice v Ždani a v Čani, kde sa žiaci oboznámili 
so spôsobom fungovania knižníc, s registráciou kníh,
ich starostlivosťou a mali možnosť oboznámiť sa aj
s knižnými  novinkami. 

V utorok 26.3.2019  sme uskutočnili exkurziu do Verejnej
knižnice Jána Bocatia v Košiciach, kde sme mali , možnosť
bližšie spoznať priestory a  fungovanie mestskej knižnice.
Program pokračoval v Kulturparku  v Košiciach, kde si rovnako
starší ako aj mladší žiaci   otestovali svoje logické myslenie,
vyskúšali si ako nám funguje mozog ale aj naše srdiečko a
v expozícii Klamárium sa žiaci dozvedeli akým spôsobom
funguje ľudská myseľ pri zrakovom poznávaní sveta. 

 

27. marca prebehlo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 
v prednese poézie a prózy. Do súťaže sa zapojilo celkom 
26 žiakov. Žiaci sa na súťaž svedomito pripravovali. Naučili 
sa menej náročné, ale aj náročnejšie básničky a úryvky 
z prozaických diel, ktoré odprezentovali  pred samotnými 
žiakmi a trojčlennou porotou z radov učiteľov. Na všetko 
dohliadal zástupca školy Mgr. Jozef Besterci.
Všetkým zúčastneným patrí pochvala za účasť a za odvedenú 
prácu.

Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Poézia: Mladší žiaci
1. Miroslava Turtáková II. -IV. C
2. Natália Gažiová       II. C
3. Marianna Gažiová     III. B    

Starší žiaci
1. Benjamín Jano  VI. B
2. Klaudia  Zupková V. B
3. Simona Pohlodková  V. B

Próza : Mladší žiaci
1. Dávid Turták  III. B
2. Dominika Zupková    II. - IV. C
   
Starší žiaci
1. Adriána Horváthová  VI.- VII. C
2. Kevin Miko V. - VI.A
3. Jakub Stanislav  IX. A

Špeciálne ocenenie

Roman Kapura  I.- III. A PŠ
Adriana Janová   TVB 2

 

Môžeš odtrhnúť všetky kvety, ale nemôžeš
zabrániť jari, aby prišla. (Pablo Neruda)

Marec je nielen prvý jarný mesiac, ale aj mesiacom,
ktorý prekypuje udalosťami a oslavami. Jar sme
privítali aj na našej škole primeranými aktivitami
a priblížili sme si aj ďalšie významné dni – mesiac
knihy, svetový deň vody, šťastia, divadla, zdravého
spánku, MDŽ a samozrejme aj Deň učiteľov. Na záver
sme si pripili pohárom zdravej vody a  žiaci sa poďakovali
učiteľom za ich prácu kvietkom, ktorý sami aranžovali.

„Ak urobíme svet lepším pre deti, urobíme ho lepším
pre všetkých“.

Späť hore