O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Každý rok sa na našej škole konajú rôzne aktivity,
ktorých ústredným motívom je kniha. Inak tomu
nebolo ani teraz. V priebehu mesiaca sme navštívili
miestne knižnice v Ždani a v Čani, kde sa žiaci oboznámili 
so spôsobom fungovania knižníc, s registráciou kníh,
ich starostlivosťou a mali možnosť oboznámiť sa aj
s knižnými  novinkami. 

V utorok 26.3.2019  sme uskutočnili exkurziu do Verejnej
knižnice Jána Bocatia v Košiciach, kde sme mali , možnosť
bližšie spoznať priestory a  fungovanie mestskej knižnice.
Program pokračoval v Kulturparku  v Košiciach, kde si rovnako
starší ako aj mladší žiaci   otestovali svoje logické myslenie,
vyskúšali si ako nám funguje mozog ale aj naše srdiečko a
v expozícii Klamárium sa žiaci dozvedeli akým spôsobom
funguje ľudská myseľ pri zrakovom poznávaní sveta. 

 

27. marca prebehlo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 
v prednese poézie a prózy. Do súťaže sa zapojilo celkom 
26 žiakov. Žiaci sa na súťaž svedomito pripravovali. Naučili 
sa menej náročné, ale aj náročnejšie básničky a úryvky 
z prozaických diel, ktoré odprezentovali  pred samotnými 
žiakmi a trojčlennou porotou z radov učiteľov. Na všetko 
dohliadal zástupca školy Mgr. Jozef Besterci.
Všetkým zúčastneným patrí pochvala za účasť a za odvedenú 
prácu.

Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Poézia: Mladší žiaci
1. Miroslava Turtáková II. -IV. C
2. Natália Gažiová       II. C
3. Marianna Gažiová     III. B    

Starší žiaci
1. Benjamín Jano  VI. B
2. Klaudia  Zupková V. B
3. Simona Pohlodková  V. B

Próza : Mladší žiaci
1. Dávid Turták  III. B
2. Dominika Zupková    II. - IV. C
   
Starší žiaci
1. Adriána Horváthová  VI.- VII. C
2. Kevin Miko V. - VI.A
3. Jakub Stanislav  IX. A

Špeciálne ocenenie

Roman Kapura  I.- III. A PŠ
Adriana Janová   TVB 2

 

Môžeš odtrhnúť všetky kvety, ale nemôžeš
zabrániť jari, aby prišla. (Pablo Neruda)

Marec je nielen prvý jarný mesiac, ale aj mesiacom,
ktorý prekypuje udalosťami a oslavami. Jar sme
privítali aj na našej škole primeranými aktivitami
a priblížili sme si aj ďalšie významné dni – mesiac
knihy, svetový deň vody, šťastia, divadla, zdravého
spánku, MDŽ a samozrejme aj Deň učiteľov. Na záver
sme si pripili pohárom zdravej vody a  žiaci sa poďakovali
učiteľom za ich prácu kvietkom, ktorý sami aranžovali.

„Ak urobíme svet lepším pre deti, urobíme ho lepším
pre všetkých“.

Kde je voda, tam je zdravie...

Cieľom Svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť
a význam vody, upozorňovať na stav vôd a viesť ľudí
k ich ochrane.
  Týmito slovami oslovila pani učiteľka 
Botová v piatok 22. marca žiakov v Ždani na besede
venovanej vode. Žiaci sa potom prezentovali výrobkami
a PL, ktoré riešili a vyrábali na predchádzajúcich hodinách
a z ktorých spoločne vytvorili nástenku venovanému tomuto
živlu.
Deň sme ukončili exkurziou do vodnej elektrárne v Ždani. 

Späť hore