O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Všetci máme radi pekné veci, pekné a čisté
prostredie. No to všetko so sebou nesie aj
iné a menej pekné veci, a to smeti. Čo s ním???
Všetci, teda skoro všetci, vieme čo s ním.
Do smetnej nádoby. Ale to nie je všetko.
Čo presne so smetím a ako ho triediť sme
sa išli pozrieť do spoločnosti KOSIT,
presne do  Centra environmentálnej
výchovy (CEV).
 Po podrobnej prednáške
si žiaci mohli na vlastnej koži vyskúšať
triedenie odpadu a zahrali si hru s PET
fľašami. V druhej časti exkurzie mali
možnosť navštíviť triedičku plastov
a spaľovňu odpadu. Žiaci si z exkurzie
odnášali veľa nových podnetov a vedomostí.
Musím povedať, že exkurzia sa im páčila.


Sviatky Vianoc sa spájajú s množstvom
tradícií a jedna z nich je aj pečenie
medovníkov.  Medovníčky patria k typickým
dobrotám, ktoré zdobia naše stoly počas
najkrajších sviatkov v roku. Ozdobiť medovník
nie je veru jednoduché. V stredu 18. decembra
2019 takéto čarovné medovníky zdobili žiaci 
2. – 4. ročníka. Po vyučovaní pri veselej nálade
si tieto tradičné vianočné maškrty nielen
vyzdobili ale vyrobili si aj perníkovú chalúpku. 
Netradičná  činnosť všetkých zaujala. Pracovali
so zanietením, zdobili medovníky s veľkou
láskou a vložili do nich kus svojho srdiečka. 
Kde ten tajný recept máme? My si sami
vymýšľame. 
Škola sa premenila na Vianočnú
pekáreň – všade sa niesla vianočná a tvorivá
atmosféra a školskou  chodbou príjemná vôňa
škorice. Najchutnejšie na záver bolo to, keď
si všetci ochutnali svoje výtvory.
Tešíme sa na ďalšie  stretnutie a kreatívnu prácu.


 

Dňa 17.12.2019 sa uskutočnila  aktivita
s témou Vianoc, ktorú si pripravila Mgr.
Szilágyiová.  Žiaci sa pomocou prezentácie
oboznámili  s posolstvom Vianoc a zvykmi,
ktoré sa k nim viažu. Súťažili v,, staní“
snehuliaka. No nie tradične zo snehu,
ale pomocou toaletného papiera . 
Snehuliaci boli naozaj prekrásni .
V závere ako  dobrí hospodári, museli
vyzametať sneh z dvora a snehové vločky
spočítať. Vyhrala trieda s najväčším
počtom snehových vločiek.  Nechýbali
ani vianočné oblátky s medom. Veselá nálada
a smiech boli odmenou pre každého. 

Všetkým prajeme šťastné a veselé
Vianoce a prekrásny Nový rok.

Späť hore