O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa 26.októbra sa žiaci elokovaných tried
v Čani stretli na detskej sv. omši v miestnom
kostole. Na túto udalosť sa pripravovali
so svojimi učiteľmi počas celého mesiaca. 
Nacvičili nové detské, kresťanské piesne,
oprášili už naučené,  pripravili prosby, ktoré
sa naučili, niektorí naspamäť. S učiteľmi
pripravili  obetné dary, ktoré žiaci priniesli
na oltár. Svätú omšu celebroval pán kaplán
Jozef Bujňák.  V kázni  vysvetlil  úkony svätej
omše. Poučil žiakov kde sa čo, v kostole
nachádza, aký má význam.  Zadal žiakom
domácu úlohu. Svätá omša bola ukončená
požehnaním  prítomných. Na záver sme sa
spoločne odfotili  a s dobrým pocitom sme
ukončili posledný  pracovný  deň pred
predlženými,  jesennými prázdninami.

Dňa 11. 10.2018 sa  konala v SŠI Rožňava
súťažná prehliadka „ ŠIKOVNÁ 
KUCHÁRKA“, ktorá bola zameraná
na prípravu studených pokrmov. Témou 
súťaže boli: Netradičné jednohubky.
Súťaže sa zúčastnilo 7 škôl košického
kraja. Všetky školy preukázali nápaditosť
a  tvorivosť v príprave a hlavne estetiku
stolovania na danú príležitosť. Našu školu
reprezentovali žiačky Veronika Vaszilyiová
a Alexandra Gažiová.  Všetky družstvá si
okrem sladkej odmeny odniesli diplom
aj darček v podobe kuchynských utierok. 


 Základná organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov  v Ždani každoročne  organizuje
„ Výstavu ovocia a zeleniny “, na ktorej ukázali
výpestky svojich plodov nielen záhradkári, ale
aj žiaci našej školy.   Nádhernú kolekciu pripravili 
žiaci  s učiteľmi  zo Ždane a Čane, kde  opäť
potvrdili svoju kreativitu, šikovnosť a ochotu
vyrábať niečo krásne, originálne vyrobené
z prírodnín a použitím dreva. Ocenenia a
 pochvaly nás povzbudili do ďalšieho ročníka
výstavy.

Späť hore