O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

 6.10.2017 žiaci elokovaných tried v Čani zrealizovali
jesenné účelové cvičenie. Účelom tohto cvičenia bola
turistika spojená s poznatkami a históriou človeka.
Žiaci s učiteľmi navštívili Myšľanské múzeum, ktoré
zachytáva predmety a veci z dávnej minulosti. Uložené
sú tu veci, ktoré slúžili ľuďom, kostry ľudí a ich hroby.
V druhej časti múzea sú uložené veci používané v  19.
storoči. Okrem toho žiaci navštívili vykopávky v lokalite
Varheď. Tu sa oboznámili s obydliami v akých ľudia
niekedy žili a ako si ich stavali. Pri Koscelku, ktorý sa
nachádza v lese sme sa zamerali na orientáciu v teréne
a na prípravu ohniska spojenú so zakladaním ohňa.
Obohatení o nové poznatky sme sa  zdravo unavení vrátili
späť do školy.


 

     Dňa 5.10.2017 sa konalo vyhodnotenie 13.ročníka
výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti
Trnavského kraja Farebný svet Rómov na Mestskom
úrade Galanta. Organizátormi výtvarnej súťaže boli
Trnavský samosprávny kraj,  Galantské osvetové stredisko,
Spolok  pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry
Slovenska v Galante a Mesto Galanta. V súťaži boli
ocenené aj práce našich žiakov .Ocenenie získala
Dominika Zupková v kategórii mladších žiakov a Melánia
Červeňáková v kategórii starších žiakov. Žiačkam srdečne
gratulujeme.
Pri príležitosti ,,Svetového dňa ochrany zvierat"
/ 4. október/ sa p
osledný septembrový deň sa
na našom školskom dvore uskutočnila výstava
exotických plazov, hadov a iných drobných zvieratiek.
Potvrdilo sa, že  plazy a hady človeka fascinujú,
ale vzbudzujú v ňom zároveň rešpekt a strach. Presne
to sme mohli sledovať na tvárach žiakov keď mali
možnosť zblízka pozorovať tarantuly, škorpióna,
gekončíka, agamu, korytnačku písmenkovú, kajmana,
koralovky retiazkové, hadiarku trojfarebnú či veľhada
kráľovského. O každom z nich sa  žiaci dozvedeli
aj nejakú zaujímavosť. Po záverečnej prehliadke zvierat
v teráriách za najkrajšie a najmilšiezvieratko zvolili
chameleóna, ktorý  nám na tmavšej farbe svojej kože
predviedol, že stres pôsobí nielen na človeka ale
aj na zvieratká.


Späť hore