O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Súťaže v príprave studených pokrmov,
ktorého organizátorom je SŠI Rožňava sa 
dňa 10. 10. 2019 zúčastnili aj žiačky našej
školy  Lucia  Lončáková,  Stanka  Zupková  
a Romana Červeňáková.  Päť súťažiacich
družstiev zo  špeciálnych základných škôl
odprezentovalo  svoje vedomosti a zručnosti,
ktoré nadobudli na hodinách pracovného
vyučovania – práce v domácnosti.  Naše žiačky
prejavili dobré znalosti v oblasti správnej
technológie prípravy jedla a ukázali aj veľkú
kreativitu. Pripravili tvarohového ježka a 
hríbiky na drevenom podnose. Za  vytvorenie 
úžasného  studeného  predjedla, ktoré bolo
rovnako chutné, ako krásne si dievčatá vyslúžili
veľký potlesk a uznanie,ako najkrajší výrobok
od prítomných divákov. Dievčatám gratulujeme.

15. októbra navštívili žiaci zo Ždane
hospodársky dvor, 
kde ich ošetrovateľka
koní pani Molnárová previedla 
po areáli a
pútavou formou im porozprávala o chove 

a spôsobe hospodárskych zvierat. Žiaci sa
dozvedeli 
ako sa treba starať o kone, býky,
poníkov,zajačiky, či husi. V časti histórických
strojov sa zoznámili s gazdovskými povozmi,
aj náradím na obrábanie pôdy. Za pútavú a
zaujímavú prezentáciu práce starostlivosti
o zvieratá ďakujeme majiteľom a pani 
Molnárovej.

,,Veriť, milovať, pracovať"
                      
M. R. Štefánik

Rok 2019 je vyhlásený za Rok M. R. Štefánika.
Už od začiatku školského roka sa naši žiaci môžu
s týmto velikánom slovenského národa zoznamovať
nielen na vyučovaní, ale aj pomocou obrázkovej
dokumentácie umiestnenej na nástenke vo vstupnej
chodbe školy. 
V piatok 11. októbra sa na 4.a 5. vyučovacej hodine
stretli spolu učitelia a žiaci, kde si na úvod osviežili
vedomosti o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi krátkym
filmom a prezentáciou, a potom sa už súťažilo, doplňovali
sa hádanky, citáty, vyrábali sa lietadlá... 
O tom, že žiakov aktivity, zaujali svedčia aj fotografie
vo fotogalérii.

Späť hore