O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Vážení rodičia,

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3
ods. 8 vyhlášky č.231/2009 Z. z.Ministerstva
školstva SR o podrobnostiach o organizácii
školského roka na základných školách,na stredných
školách, na základných umeleckých školách,
na praktických školách, na odborných učilištiach
a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia
života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov
škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia
hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového
štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného
ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19
prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach
prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských
zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

...viac na  www.ucimenadialku.sk

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy
-vyskumu
-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach
-a-skolskych-zariadeniach/

 O zmenách Vás budeme informovať.
Do školských lavíc sa vrátime až o dva
týždne, no a aby 
to bol návrat do krásneho
prostredia sa postarali 
pani učiteľky, ktoré
školu nahodili do jarnej atmosféry.


Je obdobie, v ktorom na nás útočí
chrípková epidémia a tak sa pod
vedením učiteľky Mgr. Regecovej
konala prednáška zameraná
na prevenciu pred vírusovými
ochoreniami pre žiakov v Ždani i Čani. 
Prednáška pozostávala z teoretickej
a praktickej časti, prebiehala  hravou
formou v dobrej nálade.
Naše zdravie je veľmi dôležité preto
si ho chráňme.

Späť hore