O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Halloweenská party sa niesla v znamení rôznych chutí a vôní. Ale nikto nič
nedostal zadarmo, museli to poctivo odpracovať. Do špeciálneho projektu
„Moja trieda varí lepšie ako tvoja“ sa zapojili všetky triedy
poobedňajšieho vyučovania s veľkým nadšením a výsledok na seba nenechal
čakať. Tak ako naplno naši žiaci vedia prežívať zábavu, tak prežívali
aj varenie. V stanovenom časovom limite školu rozvoňali toastové múmie,
popkornoví duchovia, sladké pavúčiky a syrové metly. A najmenšia TVB1
ukázala všetkým, že chlapi sa v kuchyni vedia obracať, lebo ich chutné a 
zdravé mrkvové strašidielka rozhodnutím poroty, jednoznačne vyhrali.
Vareniu zdar!!!


  Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
  vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
  Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
  prijmite od detí najkrajšie pozdravy.


Skončil sa mesiac október – Mesiac úcty k starším, kedy  si našich starkých
  a to,
čo pre nás urobili, pripomíname. Aj naši žiaci si vážia ich prácu, celý mesiac
sa
s pomocou vyučujúcich pripravovali  a 27. októbra sa prezentovali. Žiaci
zo Ždane si
starých rodičov, rodičov, vychovávateľov a ostatných spoluobčanov uctili
kultúrnym
programom plným piesní, básní a tancov s poďakovaním za všetko krásne
a dobré, čo
pre svoje deti a vnúčatká urobili a v budúcnosti ešte urobia. Všetci
prítomní si na záver odniesli perníkové srdiečko, ktoré upiekli žiaci na hodinách
pracovného vyučovania. 
V Čani si svojich spoluobčanov uctili krásnymi ručne vyrobe-
nými kvetmi a básničkami, ktoré
žiaci rozdali v uliciach obce. Za krásnu akciu patrí
poďakovanie všetkým žiakom a celému učiteľskému zboru
.


Dňa 15. 10. 2015 sa žiačky našej školy Patrícia Janová a Viktória Červeňáková
zúčastnili na súťažnej prehliadke v príprave studených pokrmov, ktorú organizovala
Spojená škola internátna Rožňava. Súťaž bola zameraná na zdokonaľovanie
praktických zručností žiakov v kuchárskom umení a estetike stolovania. Naše
žiačky predviedli dobrý výkon v príprave obloženej ovocnej misy a reprezentovali
nielen seba a školu, ale aj svoj talent a chuť zdokonaľovať sa v kuchárskych
zručnostiach. Srdečne gratulujeme.


Späť hore