O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Kvapka, kvapka, kvapôčka, na líčka i na očká.
Umyje ma za zoričky, môžeme ísť do školičky.
Po behu vždy osvieži ma, uhasí môj veľký smäd,
či je ráno a či večer, vodičku si dám vždy hneď.
                                                        žiaci 6. A


21. marec sa niesol na našej škole v znamení Svetového dňa vody. Voda tak
samozrejmá a bežná, že si jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame a jej
jedinečnosť a nenahraditeľnosť neuvedomujeme. Zaujímavými tvorivými
aktivitami akou bola rybačka, vodné desatoro, hľadanie vodného pokladu,
ochutnávka rôznych vzoriek vody, či súťaž v pití vody sme dospeli
k zisteniu, že voda má pre náš život  cenu zlata. V PL sme sa spoločne
s kvapkou vody vybrali na jej dlhú životnú púť a pomáhali jej zdolávať
rôzne prekážky, ktoré jej ľudia hádžu pod nohy. Získané poznatky sme
stvárnili  v kvapkách dažďa,  a z nich vytvorili rozprávkovú rybu, ktorej
sme sľúbili vyčistenie najbližšieho vodného potoka.
Na závere sme si všetci
spoločne o vode zaspievali. Poďakovanie za prípravu a realizáciu akcie
patrí Mgr. Ľudmile Botovej.


 

21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského
jazyka (International Mother Language Day). Bol ním prehlásený na vý-
ročnej 30. konferencii UNESCO v novembri 1999. Cieľom tohto dňa je
pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom
svete.
Pri tejto príležitosti sa naši žiaci stretli, aby si zmerali svoje sily
v znalosti slovenského jazyka. Súťažili medzi sebou dve skupiny, chlapci
a dievčatá. Do súťaže sa zapojili ako prví naši prváci. Museli zvládnuť
skákanie ponad písmenká. Nasledovali druháci, ktorí si púšťali autíčka
a práve oni rozhodli, ktoré písmenko majú pomenovať. Štvrtákov už ča-
kalo pexeso na interaktívnej tabuli , ktoré úspešne zvládli. No najťažšie
to mali naši žiaci z triedy TVB3. Odkrývanie obrázka pomocou zoraďo-
vanie slov podľa abecedy poriadne preverilo ich znalosti. Po sčítaní bodov
sme prišli na to , že víťazne zo súťaže vyšli dievčatá, z čoho mali úprimnú
radosť. A aj keď vyhrali dievčatá, chlapci sa nemali veru za čo hanbiť.
Počas celej súťaže panoval smiech a dobrá nálada.

 

 

Európsky deň obetí zločinu si pripomíname každý rok 22. februára.
Bol vyhlásený v roku 1990 v Štokholme a jeho účelom je podpora
obetí trestných činov v celej Európe.
O zločinoch, šikanovaní, agresoroch a užitočných informáciách ohľadne
ochrany pred zločinom sa oboznámili žiaci zo Ždane dňa 29. februára
2016
na pravidelnom mesačnom stretnutí tried. Po krátkej poučnej
prezentácii
si pozreli film na danú tému, ktorý zaujal svojím obsahom
najmä starších a
končiacich žiakov. To, ako žiaci dávali pozor a čo si
z poskytnutých informácií
zapamätali si vyskúšali v súťaži,, Milionár".
Záver akcie patril vyplneniu zašifrovanej myšlienky Dalajlámu
, ktorej
jednotlivé slová žiaci riešili vo svojich triedach počas predchádzajúcich
hodín.
Akciu pripravili Mgr. Spišáková a Mgr. Helcmanovská.

Späť hore