O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

27.apríla 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili Tvorivých dielni
konaných  v Spojenej základnej škole v Moldave nad Bodvou.
Zručnosti si zmerali so žiakmi špeciálnych základných škôl
z Inžinierskej, Vojenskej, Rovníkovej z Košíc, a z Rožňavy.
Žiaci miestnej školy pomáhali a asistovali pri daných činnostiach.
Úlohou žiakov bolo vyhotoviť prívesky  z farebnej  hmoty,
plastického charakteru rôznych druhov podľa daných vzorov.
Rozmanitosti, tvorivosti a fantázii sa medze nekládli. Žiaci
spájali materiál odlišných farieb, tie vaľkali, aby tak dostali
mramorový farebný medailón, či prívesok, ktorý dotvárali
vykrajovačkami. Zhotovené výrobky sa dokončili vo vyhriatej
rúre. V druhej časti si žiaci vyskúšali výtvarnú techniku –
monotypiu. Kresbu vymaľovali anilinovými farbami. Žiaci počas
dňa pracovali  s odhodlaním vytvoriť čo najkrajšie práce.


Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie, v ktorom
žijeme, a tak by sme nemali byť ľahostajní voči čistote a poriadku
nášho okolia. Dňa 22. apríla  na Deň Zeme sme opäť v našej škole
mali možnosť to všetko dokázať. Začali sme ráno aktivitou,
odkazmi pre našu Zem, ako ju chceme a budeme chrániť. Napísaním
a prilepením odkazu na vopred pripravený plagát zemegule sme
takto pre našu Zem pripravili veľký narodeninový darček . V rámci
prezentácie sme vnímali prírodu  ako štedrú a krásnu, ale zároveň
ľahostajným ľudským prístupom k nej, aj ako drsnú a nemilosrdnú.
Naučili sme sa triediť odpad, vypočuli a zaspievali sme si pieseň
od J. Hnilicu „Milujem našu Zem“, a že to slovami piesne  myslíme
vážne, sme sa po tretej vyučovacej hodine vybrali  do prírody
zbaviť ju množstva vyhodeného odpadu. Radosť z dobre vykonanej
práce a poriadok v našom okolí boli cieľom tohto dňa...Dňa Zeme.
Za prípravu a uskutočnenie patrí poďakovanie Mgr. Botovej
a Mgr. Lukáčovej.


14. apríla sa žiaci našej školy Ernest Badžo a Kristián Šaňa
zúčastnili stolnotenisového turnaja,
organizovaného Spojenou
školou Veľké Kapušany. Ich poctivá a svedomitá príprava priniesla
ovocie a  v hojnej konkurencii sa umiestnili na úspešnom treťom
mieste. Chlapcom a ich trénerovi 
ZRŠ Mgr. Jozefovi Bestercimu
srdečne blahoželáme.

Späť hore