O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Medzinárodný deň Rómov, ktorý pripadá na 8. apríl sa viaže
k prvému kongresu uskutočneného v roku 1971 v Londýne. 
Na ňom bola svetová verejnosť vyzvaná používať pomenovanie
Róm a taktiež bolo dohodnuté používanie spoločnej zástavy.
Tento deň si pripomenuli aj žiaci rannej zmeny v Čani pod vedením
pani učiteľky Kissovej. V úvode deti vyskladali slová Medzinárodný
deň Rómov pomocou aplikácií vo farbách rómskej zástavy na
tabuľu. Vďaka prezentácii sa oboznámili  so stručnou históriou
týchto ľudí a následne si pozreli dva dokumentárne portréty
úspešných Rómov. Na záver bol odprezentovaný krátky film
o živote v osadách.


Dňa 27. 4. 2016 sa   žiačky PŠ  Alexandra Janová a Mária
Bugyiová zúčastnili Krajskej súťaže praktických škôl pod
názvom „ RUKA  V RUKE“, ktorú organizovala Spojená škola
internátna Michalovce. V tejto súťaži si dvojčlenné súťažné
družstvá mohli preveriť svoje praktické zručnosti.Súťažilo
sa v dvoch  disciplínach:  príprava jedál z cestovín a aplikácia
na tričko  technikou  decoupage  na textil. Žiaci si s úlohami
poradili hravo . Po skončení súťaže sa komisia tvorená z troch
členov tvorených zástupcami zúčastnených škôl zhodla na
umiestnení jednotlivých súťažných družstiev.  Naše družstvo
sa umiestnilo na treťom mieste. Na záver súťaže boli všetci
žiaci odmenení vecnými cenami, diplomami a tričkami,  na ktoré
si  sami  vyrobili aplikácie.

27.apríla 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili Tvorivých dielni
konaných  v Spojenej základnej škole v Moldave nad Bodvou.
Zručnosti si zmerali so žiakmi špeciálnych základných škôl
z Inžinierskej, Vojenskej, Rovníkovej z Košíc, a z Rožňavy.
Žiaci miestnej školy pomáhali a asistovali pri daných činnostiach.
Úlohou žiakov bolo vyhotoviť prívesky  z farebnej  hmoty,
plastického charakteru rôznych druhov podľa daných vzorov.
Rozmanitosti, tvorivosti a fantázii sa medze nekládli. Žiaci
spájali materiál odlišných farieb, tie vaľkali, aby tak dostali
mramorový farebný medailón, či prívesok, ktorý dotvárali
vykrajovačkami. Zhotovené výrobky sa dokončili vo vyhriatej
rúre. V druhej časti si žiaci vyskúšali výtvarnú techniku –
monotypiu. Kresbu vymaľovali anilinovými farbami. Žiaci počas
dňa pracovali  s odhodlaním vytvoriť čo najkrajšie práce.


Späť hore