O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

12. a 13. decembra sa na našej škole
uskutočnilo školské kolo v stolnom
tenise. 10 chlapcov a dve dievčatá 
bojovali o každú loptičku s plným
nasadením, všetci si zaslúžia náš
obdiv a veľký potlesk.
Konečné poradie :
1. miesto: Róbert Gaži - 8.B
2. miesto: Zdeno Červeňák -8.C
3. miesto: Ivana Badžová -8.C
Srdečne blahoželáme.

13. decembra k žiakom do Ždane zavítal
pán riaditeľ mjr. JUDr. Vladimír Šolc
z Obvodného oddelenia Policajného zboru
SR v Čani. Na besede so žiakmi sa venoval
problematike drog, trestným činom s ich
užívaním a dôsledkami. 
Apeloval  na slušné
správanie sa žiakov na verejnosti a zároveň
dodržiavaniu povinnej  školskej dochádzky.
Pre našich žiakov to bolo poučné stretnutie.
Veľmi pekne ďakujeme  a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu.

Pod oknom, za oknom stojí Mikuláš...

Táto aj iné básničky zneli v priestoroch
našej školy v Ždani aj v Čani 6. decembera
kedy vyučovanie  svojou prítomnosťou 
spestril  Mikuláš s čertom.
Žiaci prekypovali šťastím , Mikulášovi
predviedli 
básničky, pesničky, či rýmovačky
doprevádzané hudbou, za čo  boli odmenené
 hŕbou sladkosti. 


Späť hore