O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

 V tomto školskom roku sa konal 21.ročník celoslovenskej
a 14.ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Szabóov
grafický Lučenec. Do súťaže sa zapojilo 23 škôl
zo Slovenska a jedna škola zo Slovinska s počtom 264
výtvarných prác. Tohtoročnou témou súťaže bolo
„Cestovanie“, ktoré každý z nás vníma odlišne. Je takmer
každodennou súčasťou nášho života. Vernisáž výstavy
s vyhodnotením sa prvýkrát konala v priestoroch
historickej radnice mesta Lučenec. Do súťaže sa
zapojili aj žiaci našej školy zo Ždane aj ET z Čane.
Traja žiaci si odniesli domov ocenenia a diplomy, ktoré
si osobne prevzali 14.júna 2018. V III.kategórii Adrián
Gaži získal 3.miesto za prácu „Cesta lietadlom“, v IV.
kategórii získala odmenu žiačka Lucia Lončáková za prácu
„Rodina cestuje“ a v V.kategórii získal 3.miesto žiak Jakub
Stanislav za prácu „Cesta do Afriky“. Žiakom srdečne
gratulujeme a prajeme veľa tvorivých nápadov v ďalšej práci.8. júna sa na našej škole uskutočnilo letné
účelové cvičenie. Cieľom tohto dňa bolo
poukázať na dôležitosť a bezpečnosť
správania sa na ceste a ochrana prírody
v týchto letných dňoch. Ždaňanskí žiaci
sa vydali k lokalite ,,Koscelek“.  Žiaci
elokovaných tried v Čani  navštívili  rýchlu
zdravotnú službu, kde sa  oboznámili s prácou
záchranárov a poznatkami o podaní prvej pomoci.
Nevynechali ani hasičov, ktorí žiakom hravou
formou prezentovali ich povolanie. Nakoniec
 v záhrade bezpečne založili oheň a spoločne opekali.

Dňa 7.06.2018 z Obvodného oddelenia
Policajného zboru SR v Čani k nám zavítal
pán riaditeľ mjr. JUDr. Vladimír Šolc na
besedu o prevencii a predchádzaní správania,
ktoré je v rozpore so zákonom, či morálkou.
Pripomenul nám aká dôležitá je pre nás
bezpečnosť v cestnej premávke, či už v role
chodca, cyklistu, či budúceho vodiča, porozprával  
o spoločnom spolunažívaní, priestupkoch a 
trestných činov. 
Apeloval na slušné správanie
sa na verejnosti a dodržiavanie povinnej
školskej dochádzky. Bolo to výborné a poučné
stretnutie. Veľmi pekne ďakujeme a tešíme
sa na ďalšiu  spoluprácu.

 

Späť hore