O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Jarné obdobie je v plnom prúde a jeho neodmysliteľnou
súčasťou je aj jarné upratovanie. Lesné zákutia po zime
opäť „odhalili“ množstvo odpadkov, ktoré upútajú pozornosť
nejedného z nás. Pri príležitosti Dňa Zeme sa v našej škole
uskutočnili rôzne aktivity, ktoré upozornili na dôležitosť
ochrany životného prostredia a celého ekosistému.
V piatok 27. apríla sa počas 1. vyučovacej hodiny žiaci
oboznamovali s významom lesa , jeho životom, zahrali si
trixeso ( hľadaj strom , plod, list) a zároveň si osvojovali
poznatky o tom, ako sa majú správať k prírode. Pripomenuli
si , že nemajú nechávať odpad popri turistických chodníkoch
alebo ho vyvážať do odľahlých častí lesa. Zároveň sa pridali
k dobrej veci a pomohli zbaviť odpadu najbližšie lesné okolie.
Takýmto spôsobom si skrášlili prostredie a spríjemnili život
nielen sebe, ale aj ďalším obyvateľom a návštevníkom obce.


 V termíne od 23.04.2018 do 27.04.2018 sa uskutočnilo
mobilitné stretnutie v rámci projektu Erasmus +
(Stay in school your job will be cool).
Naša Spojená škola internátna Ždaňa hostila partnerské
školy z Českej republiky, Poľska a Rumunska. viac...

Dňa 26.4. 2018 sa naše dve žiačky – Helena Daniová
a Lívia Lončáková zúčastnili krajského kola speváckej
súťaže ľudových piesní v Spišských Vlachoch. Žiačka
Lívia Lončáková obsadila 3. miesto.
Srdečne blahoželáme.


Späť hore