O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Žiačky PŠ  školy Alexandra Janová a Vlasta Janová
sa 25. mája zúčastnili 9. ročníka Krajskej súťaže
praktických škôl „ RUKA  V RUKE“, ktorú organizovala
Spojená škola internátna Michalovce s Okresným úradom,
odbor školstva Košice. Praktické zručnosti a návyky si
žiačky zmerali v dvoch praktických disciplínach: príprava
jedál z polotovarov – špagety s Morca-dellou, a vyrobe
drevenej ozdobnej tabuľky, pri ktorej dievčatá pracovali 
transferovou technikou a maľbou akrylovými farbami.
Súťaže sa zúčastnilo 7 škôl, naša PŠ sa umiestnila
na 2. mieste. Dievčatám  blahoželáme.

Spojená škola Veľké Kapušany uskutočnila 18. mája 2017
stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnili naj  sa naši žiaci
Kristiáń Šaňa a Pavol Dávid. I keď sa tohto roku neumiestnili
na medailových miestach vo veľkej konkurencii nesklamali
a tromi vyhratými zápasmi ukázali, že šport
na našej škole
nie je cudzí pojem. Chlapcom za reprezentáciu patrí veľké
,,Ďakujeme."

V našom živote v ostatných rokoch zohrávajú dôležitú
úlohu moderné technológie – mobilný telefón a počítač.
Vytvárajú nové možnosti, nové prostredie, v ktorom
vyrastá nová generácia. S nimi však prichádzajú aj nové
nebezpečenstvá a problémy. Práve tomu sa venovala
aktivita „Bezpečný internet.“ Pomocou rozprávok sa
žiaci oboboznamovali s nebezpečenstvom na internete.
Zahrali si hru ,,Áno alebo nie,“ v ktorej si svoje vedomosti
precvičili. Nakoniec si mohli zahrať interaktívne pexeso
a vymaľovať omaľovanky.


Späť hore