O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Sezóna  bálov,  plesov a karnevalov je v plnom prúde
a aj u nás na škole sa jedáleň v Ždani 8. februára

a veľká trieda v Čani 15. februára premenili na tanečnú
sálu,  ktorú obsadili víly, princezné, trpaslíci, ale aj 
čerti, 
či démoni... Všetky masky boli jedinečné a originálne,
za čo patrí poďakovanie 
 pani učiteľkám, ale aj niektorým 
rodičom. 
A kto vyhral? No predsa všetci. 


 
Záškoláctvo, kriminalita, šikanovanie, krádež, alkohol,
vandalizmus...o tom všetkom sa žiaci zo Ždane
porozprávali  v utorok 12. februára s príslušníkmi 
PZ Čaňa a terénnymi sociálnymi pracovníčkami z Čane. 
Podrobnejšie sa venovali záškoláctvu,  o postavení
mladistvého v trestnom konaní, o jeho právach a 
povinnostiach. Žiaci sa dozvedeli o postupe pri
vyšetrovaní trestných činov, o druhu trestov, ktoré
môžu byť obvinenému uložené a tiež im bol vysvetlený
rozdiel medzi priestupkom, prečinom a trestným činom. 
Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie a mali nevyčerpateľné
množstvo otázok, na ktoré hostia trpezlivo odpovedali.
Odvážlivci si mohli vyskúšať váhu nepriestrelnej vesty,
obuška, či putá na rukách.
Za pútavú a poučnú besedu patrí všetkým veľká vďaka.

V mesiaci január sa na našej škole konali dve prednášky
zamerané na oslovenie najmä starších žiakov.

Prvá bola na tému drogy, konala sa  11. 1. 2019 na piatej
vyučovacej hodine pre žiakov 7.-9. ročníka ŠZŠ a žiakov
praktickej školy. Cieľom takýto prednášok  je, aby sa
pravda o škodlivosti všetkých drog dostala ku žiakom skôr,
ako sa k ním dostanú falošné informácie od ich „priateľov“
alebo drogových dílerov. Je potrebné včas vyplniť
informačné vákuum ohľadne drog.

Druhá prednáška sa konala 15. januára a jej téma oslovila
najmä končiacich žiakov, týkala sa ďalšieho vzdelávania
a  voľby povolania. Obe prednášky pripravila Mgr. Miriam
Zámbory.

 

Späť hore