O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

 Dňa 2.októbra 2019  bolo vyhodnotenie 15.
ročníka 
výtvarnej súťaže detí a mládeže
rómskej národnosti 
Trnavského kraja Farebný
svet Rómov
 na Mestskom úrade Galanta.
Organizátormi výtvarnej súťaže boli 
Trnavský
samosprávny kraj,  Galantské osvetové stredisko, 
Spolok  pracovníkov miestnej a regionálnej
kultúry 
Slovenska v Galante a Mesto Galanta.
V súťaži boli 
ocenené aj práce našich žiakov.
Ocenenie v 1.kategórii získal Dávid Turták 
a v 2. kategórii Simona Pohlodková.

Žiakom srdečne gratulujeme.

V termíne od 23.9.2019 do 25.09.2019
sa náš kolega Igor Svat zúčastnil
kontaktného seminára v meste Lahti
(Fínsko). Základnou témou seminára
bola téma záškoláctva. V priebehu
seminára sa náš kolega zoznámil s metódami
fínskych kolegov -Jopo a nadviazal nové
partnerstvá pre spoločný projekt
Erasmus + KA 219.


V katolíckej cirkvi je október venovaný Ružencovej
Panne Márii. V tomto mesiaci sa denne 
modlia ruženec.
Po dohode s Duchovným otcom v Čani M. Puškášom sa
žiaci zapojili do 
celosvetovej aktivity vyhlásenej pápežom
Františkom I. určenej na 18. októbra 2019 pod 
názvom:
„Milión detí sa modlí ruženec“, za záchranu človeka a 
prírody 21.storočia. Žiaci sa 
naučili spievaný ruženec.
V piatok 18. 10. sme sa spolu s duchovným otcom stretli
o 9,00 
hodine vo farskom kostole v Čani, kde sme sa
pomodlili svätý ruženec. Žiaci odspievali 50 
Zdravas
Mária a duchovný  otec priblížil tajomstvá bolestného
ruženca. Na úvod a záver 
pridali aj nové pesničky
k Panne Márii. Po modlitbe a piesňach sme sa spoločne
vyfotili 
a presunuli späť do priestorov školy.


Späť hore