O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

 V termíne od 23.04.2018 do 27.04.2018 sa uskutočnilo
mobilitné stretnutie v rámci projektu Erasmus +
(Stay in school your job will be cool).
Naša Spojená škola internátna Ždaňa hostila partnerské
školy z Českej republiky, Poľska a Rumunska. viac...

Dňa 26.4. 2018 sa naše dve žiačky – Helena Daniová
a Lívia Lončáková zúčastnili krajského kola speváckej
súťaže ľudových piesní v Spišských Vlachoch. Žiačka
Lívia Lončáková obsadila 3. miesto.
Srdečne blahoželáme.


Naši žiaci už od útleho veku prichádzajú do školy
peši. Počas svojej cesty musia prekonávať množstvo
ciest a križovatiek. Je dôležité, aby sa cesta do a
zo školy pre nich stala bezpečnou cestou, nie len
cestou. Naši žiaci si skúsenosti z dopravnej výchovy
mohli vyskúšať na aktivite Dopravná výchova, ktorú
viedla p. učiteľka Szilágyiová. Zamerali sa na dopravné
značenia a na pohyb po ceste. Zo žiakov sa na chvíľu
stali chodci, cyklisti a vodiči. Zistili, že to vôbec nie je
jednoduché a každý z účastníkov, musí dodržiavať
pravidlá cestnej premávky. Celú aktivitu sprevádzal
,, Semafor“ (žiak I.A, Denis Mata). Dúfame, že si
z nej žiaci odniesli okrem dobrej nálady, čo najviac
potrebných vedomostí, ktoré im v živote pomôžu.


Späť hore