O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Stromy. Dávajú nám kyslík, sú domovom pre množstvo
živočíchov, v horúčave nám dávajú tieň, v zime vďaka
ním zahorí ohník, ktorý nás zohreje. Stromy sú pre
nás vzácnym darom a svoj deň majú 20. septembra.
Práve preto, sme sa aj my na našej škole rozhodli
tento deň pripomenúť a prežiť ho v prírode. A tak
sme 18. októbra usporiadali environmentálny deň,
ktorý sme venovali ochrane prírody a stromov.
V prvej časti dňa sme absolvovali exkurziu čističky
odpadových vôd v Čani, kde nám jej pracovník
ochotne vysvetlil proces čistenia vody. Druhú časť
dňa sme venovali poznávaniu a pozorovaniu stromov.
Aj napriek tomu, že sme náš deň začínali „hmlisto“,
domov sme sa vracali v sprievode slniečka nabití
energiou, ktorú nám vie dať len príroda.Už sa stáva tradíciou, že sa zúčastňujeme súťaže
v príprave studených pokrmov, ktorú organizuje
SŠI Rožňava. Tento rok 12. 10. 2017 sa konal
5.ročník , ktorého témou boli : „ Zeleninové variácie“.
Súťaže sa zúčastnili žiačky Alexandra Janová, Mária
Bugyiová Andrea Buková. Na vytvorenie zaujímavých
zeleninových variácií stačili dievčatám šikovné ruky
a trošku fantázie, aby vznikli úžasné zeleninové
predjedlá ako nádherná zeleninová kytica, zeleninový
vláčik a paprikovo šunkové ruže. Súťaže sa zúčastnilo
6 škôl : SŠI Rožňava, SŠI Ždaňa, ŠZŠ Rovníkova Košice,
SŠI Trebišov, SŠI Dobšiná, SŠI Spišské Vlachy. V rámci
hodnotiacich kritérií mala svoje miesto kreativita a nápaditosť,
ktorou naše dievčatá zaujali porotu a umiestnili sa na 1. mieste.

Dievčatám blahoželáme

Od septembra 2017 sa naša škola zapojila v krátkom
časovom slede v poradí do druhého projektu Erasmus plus.
Zároveň sa realizuje aj starší projekt.V termíne od 10.10.
2017 do 12.10.2017 sa v  Spojenej škole internátnej v Ždani
uskutočnilo prvé projektové stretnutie zástupcov našich
partnerských škôl zo Španielska, Cypru, Rumunska a Lotyšska.
Hlavnými témami stretnutia boli manažment a implementácia
projektu. Hlavným cieľom tohto projektu sú inovácie a výmena
metód využitím remesiel na hodinách pracovného vyučovania. 
Výstupom a zároveň výsledkom projektu bude model žiackej
firmy, v ktorej žiaci v rámci hodín pracovného vyučovania
vyrobia produkty a následne sa ich budú snažiť predať rôznymi
kanálmi (e-shop, trhy...).

Držte nám palce.

Späť hore