O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Po stopách histórie  sa 3. novembra vydali žiaci zo Ždane, ktorí  v rámci
prírodovedných predmetov navštívili dve najvýraznejšie dominanty Košíc
-
Miklušovú väznicu a Dóm svätej Alžbety. V jednej z najpríťažlivejších
expozícii
Východoslovenského múzea v Košiciach sa v priestoroch
historickej mestskej väznice
s mučiarňou a priľahlým katovým bytom
oboznámili nielen s nástrojmi na výkon trestov,
či s voskovou podobou
obávaného kata Mikluša, ale upútala ich aj výstava obchodu,
remesiel  a
dobového zariadenia meštianskych domov danej doby.
V najväčšom kostole
na Slovensku ich ohromila  mohutnosť stavby, výzdoba
a slávnostná
posvätná atmosféra, umocnená sviatkami týchto dní. To, že exkurzia splnila
svoj účel svedčila aj cesta k autobusu ulicami starých Košíc, kde žiaci
pod usmievavým slniečkom viedli debatu kto a ako žil v okolitých domoch,
v akom slohu sú postavené a čo sa skrýva za ich múrmi.


Halloweenská party sa niesla v znamení rôznych chutí a vôní. Ale nikto nič
nedostal zadarmo, museli to poctivo odpracovať. Do špeciálneho projektu
„Moja trieda varí lepšie ako tvoja“ sa zapojili všetky triedy
poobedňajšieho vyučovania s veľkým nadšením a výsledok na seba nenechal
čakať. Tak ako naplno naši žiaci vedia prežívať zábavu, tak prežívali
aj varenie. V stanovenom časovom limite školu rozvoňali toastové múmie,
popkornoví duchovia, sladké pavúčiky a syrové metly. A najmenšia TVB1
ukázala všetkým, že chlapi sa v kuchyni vedia obracať, lebo ich chutné a 
zdravé mrkvové strašidielka rozhodnutím poroty, jednoznačne vyhrali.
Vareniu zdar!!!


  Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
  vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
  Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
  prijmite od detí najkrajšie pozdravy.


Skončil sa mesiac október – Mesiac úcty k starším, kedy  si našich starkých
  a to,
čo pre nás urobili, pripomíname. Aj naši žiaci si vážia ich prácu, celý mesiac
sa
s pomocou vyučujúcich pripravovali  a 27. októbra sa prezentovali. Žiaci
zo Ždane si
starých rodičov, rodičov, vychovávateľov a ostatných spoluobčanov uctili
kultúrnym
programom plným piesní, básní a tancov s poďakovaním za všetko krásne
a dobré, čo
pre svoje deti a vnúčatká urobili a v budúcnosti ešte urobia. Všetci
prítomní si na záver odniesli perníkové srdiečko, ktoré upiekli žiaci na hodinách
pracovného vyučovania. 
V Čani si svojich spoluobčanov uctili krásnymi ručne vyrobe-
nými kvetmi a básničkami, ktoré
žiaci rozdali v uliciach obce. Za krásnu akciu patrí
poďakovanie všetkým žiakom a celému učiteľskému zboru
.

Späť hore