O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Medzinárodná detská výtvarná výstava
LIDICE (MDVV Lidice) bola založená
v roku 1967 z úcty k pamiatke detských
obetí z českej obce Lidice, zavraždených
nemeckými nacistami a všetkých ďalších
detí, ktoré zahynuli vo vojnových konfliktoch.
Organizátori súťaže pre 46. ročník MDVV
Lidice 2018 zvolili tému roka „Voda
(nad zlato)“. Žiaci našej školy sa svojimi
prácami zapojili do súťaže. Pri hodnotení
prác spomedzi 65 krajín z celého sveta získal
Čestné uznanie žiak našej školy IGOR BUKA
za prácu s témou „Rybári“. Srdečne gratulujeme.

https://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/

 

Cieľová stanica tohtoročného školského výletu
našich žiakov bola
ZOO Kavečany, ktorej zameranie
je v prevažnej
miere na euroázijskú faunu, chovanú
v priestoroch,
ktoré sa svojou veľkosťou a
charakterom približujú
prírodným podmienkam.
Najväčší obdiv si odniesli  surikaty vlnkavé a lev
púšťový.
Z výletu sa žiaci vrátili veselí, spokojní
a plní nových zážitkov.Dňa 14.06.2018 žiaci prvého stupňa našej školy
sa zúčastnili na 4.ročníku interaktívnej
matematickej olympiády (IMO), ktorý sa konal
v priestoroch elokovaného pracoviska v Čani.
Svoje matematické schopnosti a zručnosti si
porovnali 20 žiaci v troch kategóriách. Na každého
z nich čakali 4 matematické úlohy, ktoré vyžadovali
istú dávku invencie a dôvtipu. Príťažlivosť spočívala
v tom že úlohy, zamerané na matematický úsudok,
žiaci riešili pomocou výučbových aplikácií na počítačoch
a tabletoch. Atraktívne cvičenia zaujali a precvičili
schopností detí. Vyhrali všetci, už len tým, že prekonali
strach z nového a nepoznaného, a najlepšia trojica
získala krásne diplomy a ocenenia. Všetkým gratulujeme
a sme presvedčení, že si zaslúžia výbornú známku
od učiteľov matematiky. Tešíme na našich matematikov
na budúci rok.

I. kategória

  1. miesto­ -   Dávid Turták 2. B
  2. miesto -   Štefan Zupko 2. B
  3. miesto -   Pavol Turták  2. B

II. kategória

  1. miesto - Dominika Gažiová 3. A
  2. miesto - Róbert Červeňák 3. A
  3. miesto – Peter Gaži 3. A

III.kategória

  1. miesto – Klaudia Zupková 4. A
  2. miesto – Miroslava Korová 4. A
  3. miesto - Veronika Turtáková 4. A

 

 

 

Späť hore