O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

V priestoroch Mestského úradu v Galante
sa 4. 10. 2018 konala vernisáž výstavy a
vyhodnotenie výtvarnej súťaže Farebný
svet Rómov. Výtvarná súťaž prebiehala
v dvoch kategóriách. Do 14. ročníka súťaže
zaslalo 23 školských zariadení takmer 200
výtvarných prác. Spomedzi toľkých súťažiacich
boli ocenení vecnými cenami naši žiaci Adriana
Janová, Vlasta Janová a Ladislav Červeňák.
Víťazom srdečne blahoželáme.

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/farebny
-svet-romov-2018


Rómska paleta 2018

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade
vyhlásilo celoslovenskú výtvarnú súťaž na tému:
VESELÉ SNY. Do tejto súťaže sa zapojili
aj žiaci našej školy. Diplom získala Adriána
Horváthová so výtvarnou prácou s názvom
„Tanec“. Výstava výtvarných prác celoslovenskej
a regionálnej výtvarnej súťaže rómskych
žiakov ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ sa koná do 30. 11. 2018
v Spišskej Sobote. Našej úspešnej žiačke blahoželáme.

http://www.osvetapoprad.sk/?program=48&module
_action__0__id_akcia=101112#common-image--0-5309733
 

Žiaci elokovaných tried v Čani dňa 15.novembra navštívili
Bábkové divadlo v Košiciach. Na predstavenie s názvom
Čert a Kača sa všetci veľmi tešili. Počas predstavenia
herci žiakov pútavou formou vtiahli do príbehu o nebojácnej
Kači, múdrom pastierovi Miškovi a oklamanom čertovi. Spolu 
s Kačou deti prežili veľa dobrodružných okamihov, návštevu
samotného pekla na pleciach čerta, ale aj humorné zápletky.
Sledovali premenu od lenivej a papuľnatej Kače ku zrodu
novej a polepšenej, ktorá je schopná obetovať sa pre
druhého. Jej príbeh bol pre žiakov zábavný, ale vo viacerých
okamihoch aj veľmi poučný.

Po stopách histórie  sa 13. novembra vydali žiaci zo Ždane, ktorí  v rámci 
prírodovedných predmetov navštívili - 
Miklušovú väznicu a prírodovedné
múzeum. V jednej z najpríťažlivejších expozícii 
Východoslovenského
múzea v Košiciach sa v priestoroch historickej mestskej väznice 
s mučiarňou a priľahlým katovým bytom oboznámili nielen s nástrojmi
na výkon trestov, 
či s voskovou podobou obávaného kata Mikluša, ale
upútala ich aj výstava obchodu, 
remesiel  a dobového zariadenia
meštianskych domov danej doby. V prírodovednom múzeu mali žiaci
možnosť vidieť rozmanitosti živej a neživej prírody, zaujali ich najmä 
mineralogické zbierky zo slovenských a svetových lokalít a skameneliny
približujúce geologickú minulosť Zeme. 


Späť hore