O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila
do XIII. ročníka výtvarnej súťaže GAŇOVA  
TARNAVA 2018.  Žiačka Darina JANOVÁ svojou
prácou na tému  "Tancuj, tancuj, vykrúcaj" získala
krásne  1. miesto a Ivana TULEJOVÁ prácou
na tému "Čičmany" obsadila 3. miesto. Oceneným
žiačkam srdečne blahoželáme.  V sprievodnej
akcii krajskej súťaže v prednese  poézie a prózy
našu školu reprezentovali Adriana HORVÁTHOVÁ
a Roman KAPURA:

Mesiacom apríl si pripomíname ochranu životného
prostredia a ochranu lesov. Žiaci poobedňajšieho
vyučovania v Čani sa zúčastnili na aktivite pod
názvom „Deň zeme“. V blízkom okolí školy žiaci
pozbierali odpadky. Potom zbierali rastlinky a nalepili
ich na plagát s názvom „Deň zeme“. Ďalej žiaci mali
pracovný list na ktorom určovali ktorý odpad je
recyklovateľný a ktorý nie.


Žiačky praktickej školy Mária Bugyiová   a Andrea   Buková
sa dňa 25. 4. 2018 zúčastnili  10. ročníka Krajskej súťaže
praktických škôl  „RUKA  V RUKE“, ktorú organizovala
Spojená škola internátna Michalovce. Súťaž bola zameraná
na rozvíjanie praktických zručností.  Žiačky súťažili v troch
disciplínach: príprava  obložených chlebíčkov,  prezliekanie
postele a šitie puzdra  na mobil z filcu.  Súťaže sa
zúčastnilo 7 škôl. Domov sme si doniesli diplom , vecné ceny
a sladkú odmenu. Dievčatám gratulujeme.


Späť hore