O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Pod týmto názvom organizovala 28. mája Spojená škola   
Michalovce s Okresným úradom ,odborom školstva Košice 
 už 11. ročník  Krajskej súťaže praktických škôl „RUKA
V RUKE. Tejto súťaže sa zúčastnili  aj naše žiačky  PŠ
Mária Gažiová a Viktória Gažiová, kde si preverili svoje
praktické zručnosti a návyky. Dvojčlenné družstvá zo
6 praktických škôl  súťažili v troch disciplínach: príprava
jedál z polotovarov - rezance s makom, slávnostné stolovanie
a decoupage a maľba  akrylovými farbami pri vytváraní
polystyrénového srdiečka. 
Môžeme sa pochváliť 2. miestom v tejto súťaži.
 Dievčatám blahoželáme.


Dňa 29.05.2019 sa uskutočnila celoslovenská
súťaž v speve "Husľový kľúčik" v Bratislave,
v ktorej mala naša škola tiež zastúpenie v podobe
veľkého žiackeho talentu. Volá sa Roman Kapura,
býva v Čani a do celoslovenského kola v Bratislave
postúpil z krajského kola, v ktorom sa umiestnil
na prvom mieste v kategórii Variant B-Praktické
školy. Do celoslovenského kola si Roman vybral
pieseň od Adama Ďuricu Holubička. Doprevádzali
ho učitelia zo školy František Jano (gitara) a Igor
Svat (cajon). V porote súťaže sedeli známe televízne
tváre Mišo Hudák a Robo Opatovský.
Obidvom porotcov Romanov prejav natoľko učaroval,
že ho vyhlásili za celkového víťaza vo svojej kategórii.
Roman, máme z Teba veľkú radosť a prajeme Ti, aby
si mal naďalej radosť zo spevu a rozdával ju vôkol seba.
Tvoji učitelia
(Spojená škola internátna Ždaňa)

 
 
 
 
 
Do tretice všetko dobré...
V tomto duchu nastupovali naši žiaci do ďalšieho ročníka
stolnotenisového turnaja, organizovaného Spojenou
školou Veľké Kapušany, ktorý sa konal 23. mája na danej
škole. 
Ich poctivá a svedomitá príprava priniesla
ovocie a  v hojnej konkurencii si priniesli 3. umiestnenia.
V kategórii žiačok  sa na 1. mieste umiestnila Adriana
Horváthová, 3. miesto si vybojovala Ivana Badžová a
za chlapcov našu školu reprezentoval Róbert Gaži,
ktorý sa umiestnil na 3. mieste v kategórii žiakov.
Hráčom  a ich trénerovi  
ZRŠ Mgr. Jozefovi Bestercimu
srdečne blahoželáme.


Späť hore