O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Ako sme si už zvykli, aj tohto roku
sme sa na pozvanie  ŠZŠ Rovníková Košice

zúčastnili počítačovej súťaže, na ktorej 
nás reprezentovali žiaci Dávid Maslyár
z ôsmej triedy a Klaudia Zupková zo šiesteho
ročníka.  I keď nás tohto roku medailové
umiestnenia tesne minuli ďakujeme žiakom
za vzornú a príkladnú reprezentáciu školy.


Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy
a hlavne 
obdobím  karnevalov. Ten sa
na našej škole konal 
14. februára v Ždani
a 21. februára v Čani.
V priestoroch školy
sa šíril smiech 
a radosť. Po vyhodnotení
masiek nasledovala diskotéka, 
na ktorej
sa žiaci dosýta  vytancovali a zasúťažili si. 

Karnevalom v škole sme zavŕšili čas
veselosti a 
pripravili sme sa na blížiace sa
pôstne obdobie, ktoré 
potrvá až do príchodu
veľkonočných sviatkov. Za  pekné popoludnie
patrí poďakovanie najmä učiteľom, ktorí 
žiakom pomohli pripraviť  nie len úžasné
masky,  ale aj skvelú ,,benátsku" atmosféru. 


Dnešný výchovný koncert- Veselé noty
sa niesol vo výbornej nálade. Účinkujúci
pre nás pripravili bohatý program
s pesničkami. Piesne boli zaspievané
v slovenskom i rómskom jazyku. Do programu
sa zapojili aj naši žiaci, ktorí  nám zaspievali
známe pesničky.


Späť hore