O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

V piatok  27 októbra, pred jesennými prázdninami sa
uskutočnilo už šieste kolo  prezentácie žiackych talentov
,, Škola má talent".  Do súťaže sa ako tradične zapojilo
viac ako 20 súťažiacich, ktorí ukázali svoje znalosti  v speve,
tanci, v prednese básní, či v kreslení. Aj keď porota v zložení
Mgr. Tóthovej, Mgr. Spišákovej a JuDr. Fakáčovej vybrali
troch  ,,najlepších" vyhrali všetci.


Deň plný zdravých dobrôt  pripravili pre svojich spolužiakov
žiaci PŠ, 
ktorí  pod vedením  triednej učiteľky Mgr.  Evy 
Žukovej v stredu 
25. októbra  pri príležitosti Svetového 
dňa výživy pozvali nás všetkých  na malé  pohostenie.
O
krem prezentácie svojej šikovnosti pri príprave netradičného
menu, ukázali  
aj vedomosti o jednotlivých zložkách stravy a
dôležitosti  potreby zdravého stravovania sa.
V mesiaci jún 2017 sa žiaci našej školy pod vedením
Mgr. Ruženy Dorovej a PaedDr. Ivety Kajlovej zapojili
do celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásilo
Podtatranské osvetové stredisko Poprad – Spišská
Sobota: Rómska paleta 2017, s témou „...kedysi dávno“.
Téma žiakov oslovila, svojimi prácami sa snažili zobraziť,
ako si predstavujú život svojich predkov v minulosti.
Oceneným žiakom Dominike Zupkovej, Kevinovi Turtákovi,
Gabrielovi Janovi, Danielovi Zupkovi, Darine Janovej,
Gabrielovi Maslyarovi, Dušane Gažiovej a Adriánovi
Horváthovi srdečne gratulujeme.


Späť hore