O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Mesiacom apríl si pripomíname ochranu životného
prostredia a ochranu lesov. Žiaci poobedňajšieho
vyučovania v Čani sa zúčastnili na aktivite pod
názvom „Deň zeme“. V blízkom okolí školy žiaci
pozbierali odpadky. Potom zbierali rastlinky a nalepili
ich na plagát s názvom „Deň zeme“. Ďalej žiaci mali
pracovný list na ktorom určovali ktorý odpad je
recyklovateľný a ktorý nie.


Žiačky praktickej školy Mária Bugyiová   a Andrea   Buková
sa dňa 25. 4. 2018 zúčastnili  10. ročníka Krajskej súťaže
praktických škôl  „RUKA  V RUKE“, ktorú organizovala
Spojená škola internátna Michalovce. Súťaž bola zameraná
na rozvíjanie praktických zručností.  Žiačky súťažili v troch
disciplínach: príprava  obložených chlebíčkov,  prezliekanie
postele a šitie puzdra  na mobil z filcu.  Súťaže sa
zúčastnilo 7 škôl. Domov sme si doniesli diplom , vecné ceny
a sladkú odmenu. Dievčatám gratulujeme.


Jarné obdobie je v plnom prúde a jeho neodmysliteľnou
súčasťou je aj jarné upratovanie. Lesné zákutia po zime
opäť „odhalili“ množstvo odpadkov, ktoré upútajú pozornosť
nejedného z nás. Pri príležitosti Dňa Zeme sa v našej škole
uskutočnili rôzne aktivity, ktoré upozornili na dôležitosť
ochrany životného prostredia a celého ekosistému.
V piatok 27. apríla sa počas 1. vyučovacej hodiny žiaci
oboznamovali s významom lesa , jeho životom, zahrali si
trixeso ( hľadaj strom , plod, list) a zároveň si osvojovali
poznatky o tom, ako sa majú správať k prírode. Pripomenuli
si , že nemajú nechávať odpad popri turistických chodníkoch
alebo ho vyvážať do odľahlých častí lesa. Zároveň sa pridali
k dobrej veci a pomohli zbaviť odpadu najbližšie lesné okolie.
Takýmto spôsobom si skrášlili prostredie a spríjemnili život
nielen sebe, ale aj ďalším obyvateľom a návštevníkom obce.


Späť hore