O škole

Spojená škola internátna Ždaňa


Keďže stále máme obdobie zimy, cieľom tejto
aktivity, ktorá bola zrealizovaná 27. januára
2017, bolo priblížiť žiakom život voľne žijúcich
zvierat v tomto zimnom čase. Žiaci formou
brainstormingu sami vydedukovali, že zvieratá
si v tomto období len ťažko nachádzajú potravu
a človek by im mal pomôcť. Tak ako videli v prezentácií,
že horári a poľovníci prikrmujú lesné zvieratá, tak
aj žiaci mali za úlohu formou projektového vyučovania
vytvoriť kŕmidla pre vtáčiky. Výrobky žiakov sme
umiestnili do školskej záhrady, kde budeme počas
celej zimy dosypávať potravu pre vtáčiky. Výchovno
-vzdelávacím cieľom bolo, aby žiaci pochopili potrebu
pomáhať iným, nie len ľuďom, ale aj zvieratkám, ktoré
nám nevedia povedať, čo im chýba a ako im pomôcť.


 


Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky
obetí holokaustu
sa na našej škole 27. januára
uskutočnila beseda, kde sa žiaci 
formou
prezentácie a filmu oboznámili s krutosťou a
praktikami
nacistov počas druhej svetovej vojny.
Filmom Chlapec v pruhovanom
pyžame sme si
priblížili realitu  neľahkej a krutej doby.

Naši škôlkari sa tento týždeň dozvedeli niečo nové
o veselých zúbkoch. Pozorne počúvali príbeh
o neposlušnom zúbku, ktorý sa nakoniec skamarátil
so zubnou kefkou a naučili sa, ako mať pekné zdravé
zúbky. Nacvičili si ako sa o zúbky treba správne starať
a ako sa správne čistia. Spoločne vytvorili plagát čo je
pre zúbky zdravé  a čo im škodí. K správnej starostli-
vosti o zúbky im pomáhali aj veselé pesničky o zúbkoch.


Späť hore