O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa 28.1.2016 – štvrtok Mgr. Gőnczi uskutočnil v športovej hale
školskú aktivitu pod názvom ,,V zdravom tele zdravý duch´´.
Aktivita bola rozdelená do 4 disciplín a vykonávaná na jednotlivých
stanovištiach pod dohľadom učiteľov ,ktorí určenú disciplínu obodovali
a vyhodnotili podľa vopred určených pravidiel.

1.Disciplína – Kolky
2.Disciplína – Poskoky v plastovom vreci
3.Disciplína – Lopta medzi nohami
4.
Disciplína – Lyžica

Spôsob hodnotenia:

  • Disciplinovanosť   2 až 5 bodov
  • Snaživosť            2 až 5 bodov
  • Fair- play            2 až 5 bodov

Po ukončení všetkých aktivít sa žiaci dozvedeli výsledok umiestnenia
jednotlivých súťažiacich družstiev.


 

 

 Prešlo iba zopár dní od novoročných osláv. Je tu rok 2016.
Deti a učitelia rannej zmeny v Čani sa vyšantili pod vedením
pani učiteľky Kissovej s pojmami ako kalendárny rok, školský
rok, ročné obdobia a jednotlivé mesiace. Lúštili tajničku, pri-
raďovali obrázky k názvom ročných období. Vyvrcholením akti-
vity bolo pexeso so symbolmi ročných období. Deti, ktorým sa
podarilo nájsť rovnaké čísla mali možnosť vybrať si peknú odmenu.
A čo skrývala tajnička? "Želáme vám veľa šťastia v novom roku"!


 

29. január sa na podnet pápeža Pavla VI. od roku 1968 oslavuje
Medzinárodný deň mieru a pokoja. Ukončenie polročnej práce
našich žiakov sme si spojili
s pripomenutím si tohto významného
dňa. V krátkej prezentácii sme vyzdvihli dôležitosť mieru
vo svete,
potrebu úcty a tolerancie medzi národmi, ale aj medzi nami v škole,
či v rodinách.
Vedomosti, ktoré žiaci získali počas prezentácie,
si overili v súťaži Milionár a v doplňovaní tajničky.
Na záver sme
z kúskov puzzle poskladali zemeguľu priateľstva. Za pútavú a poučnú
akc
iu patrí poďakovanie paniam učiteľkám Mgr. Spišákovej a
Mgr. Helcmanovskej.


Späť hore