O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

 Deň svätého Valentína sa už dnes nepovažuje za sviatok zaľúbenej
ženy a muža. Je to deň emócií. Ľúbime svojich rodičov, deti.
Aj spolužiaci by sa mali mať radi, nerobiť si zle. To  je  taktiež
 prejav lásky. Láska kvitne v každom veku. Dedko má rád babičku
a naopak. Mať rád znamená starať sa aj o domáce zvieratká.
A o vzájomnej láske učiteľov a žiakov už netreba ani hovoriť.
V tomto duchu sa vyvíjal deň žiakov  predpoludňajšej zmeny v Čani.
Z prezentácie sa dozvedeli o pohnutom osude svätého Valentína a
tradíciách, odvíjajúcich sa z jeho života. Deti si vylosovali srdiečka
s menami rozprávkových bytostí a svojim partnerom z tej istej
rozprávky vyrobili "valentínky", ktoré si vzájomne odovzdali.


Dňa 8.2.2017 sa uskutočnilo ďalšie kolo populárnej súťaže
"Škola má talent".Do súťaže sa prihlásilo 20 čísel -spevu,
tanca i básne a k tomu jedno číslo pridal žiak Imrich Tavali,
ktorý predviedol bojové umenie Taekwondo.Toto kolo bolo
špeciálne tým, že víťaz v kategórii spev postúpil priamo
do krajského kola speváckej súťaže v Trebišove pod názvom
Husľový kľúč. Tam si víťaz zmeria sily s najlepšími z najlepších
v Košickom kraji.Porota v zložení učitelia Gonci, Zámbory,
Botová nakoniec rovno vybrala dve prvé miesta. V kategórii spev
dvojice Kamil Jano, Milan Gaži a  Patrik Jano, Marcel Jano.
V kategórii tanec zvíťazil David Budaj a jeho Bass. Srdečne
gratulujeme.
Žiaľ, pre nedostatok času a vysoký počet prihlásených žiakov
sa nedostalo na všetkých, aby mohli predviesť to čo vedia.
Určite si to ale vynahradíme v ďalšom kole. Do skorého videnia.Na dnešnom stretnutí sa kamarátmi našich žiakov
stali semienka rastlín. Žiaci sa pod vedením svojich
učiteliek postupne púšťali do ich siatia. Učili sa,
čo všetko rastlinka potrebuje k svojmu životu:
zeminu, vodu, svetlo a teplo. A samozrejme dobrého
človeka, ktorý sa o ňu bude starať. Takto zasiate
semienka rastlín si žiaci odniesli do svojich tried.
Každý žiak má vlastný kvetináč, o ktorý sa bude
starať a pozorovať ho. Sledovať, čo sa s ním deje,
ako semienka klíčia a nakoniec sa premenia na krásnu
rastlinku.


Späť hore