O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Na svete je veľa detí
a na všetky slnko svieti,
a každé si v srdci želá,
aby slnka bolo veľa.

A 1. júna, na sviatok všetkých Detí sme sa na slniečko veru 
nemohli sťažovať. Užili sme si ho do sýtosti. Bol to deň plný
zábavy, hudby, tanca, zaujímavých súťaží, sladkostí, voľnejším
dňom v škole... jednoducho pohodový deň. Pripravených 10
stanovíšť s rôznymi hrami overili zdatnosť nejedného z nás.
Nezabudli sme ani na osviežujúcu limonádu, ktorú sme si mohli
popíjať už od rána, aby nás v príjemne teplom počasí netrápil smäd.
Na záver sme si všetci spoločne zatancovali.  Dopoludnie ubehlo
ako voda, za ktorým sa  v spomienkach radi otočíme, deň
so spomienkou na radosť v detských očiach.
Jedálny lístok od 5. septembra 2016 do 9. septembra 2016

 

 Podstatou tohto dňa je upozorniť na dôležitosť pitia mlieka
v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Pani
učiteľka Ing. Čičváková pre žiakov pripravila prezentáciu,
rôzne súťaže, lúštenie krížovky, matematické úlohy, skladanie
puzzle. Aktivita pokračovala spustením DVD Cesta mlieka,
žiakov najviac zaujala kravička, ktorá ich sprevádzala a oboznámila
s informáciami o spracovaní mlieka a mliečnych výrobkov. Formou
testu si overovala zapamätané vedomosti. Žiaci mali možnosť si
vyskúšať dojenie kravičky. Na záver bola vyhlásená súťaž o
 najväčšie mliečne fúzy. Deti zábavnou formou získali nové
informácie o mlieku a uvedomili si, aké je pre ľudí a ich zdravie
dôležité.


Späť hore