O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Pôst je prípravným obdobím pred Veľkou nocou. V tomto
čase si  pripomíname utrpenie Ježiša Krista, ktoré znášal
za hriechy sveta. V takzvanom Veľkom týždni  11.apríla sa
žiaci ET v Čani zišli v miestnom kostole, aby sa pomodlili
Krížovú cestu, ktorá pozostáva zo štrnástich zastavení a
 pôstnych piesni. Mladší žiaci so svojimi vyučujúcimi ozdobili
kríž, ktorým putovali od zastavenia k zastaveniu. Starší žiaci
prečítali myšlienky a modlitby k jednotlivým zastaveniam.
Spoločne zaspievali pôstne piesne. Hudobne ich doprevádzal
Mgr. František Jano.  Na záver pán kaplán Jozef Bujňák pridal
niekoľko poučných slov a udelil požehnanie všetkým zúčastneným.
Zároveň poprial všetkým požehnané veľkonočné sviatky.

 Školský rok 2016/2017 je ministerstvom školstva
vyhlásený ako Rok čitateľskej gramotnosti a pri tejto
príležitosti sa na našej škole uskutočnilo 6. apríla
spoločné čítanie rómskej rozprávky Čirikloro
Mirikloro. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia
,,História, súčasnosť a úspešní  Rómovia  Slovenska",
svoju šikovnosť žiaci preukázali nielen reprodukovaním
čítaného textu, či vedomosťami o rómskych umelcoch,
ale aj výrobou rómskej vlajky.

Dňa 5.4.2017 sa na Spojenej škole internátnej v Trebišove
uskutočnila spevácka súťaž „Husľový kľuč“, na ktorej sa
zúčastnili aj traja naši žiaci.
Marcel Jano, Patrik Jano, Lívia Lončáková.
V kategórii starších žiakov sa Patrik Jano umiestnil na 1. mieste
a Lívia Lončáková u mladších žiakov na 2. mieste.

Srdečne blahoželáme.

Patrik ako víťaz krajského kola postupuje do celoštatného
kola v Bratislave, kde mu budeme držať palce.
Ukážka víťaznej piesne
https://youtu.be/hu-fJB517ds


 

Späť hore