O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

V pondelok 7. decembra aj našu školu navštívil ujo Mikuláš,

a tak ako má vo zvyku obdaroval všetky dobré deti sladkosťami

a tie ostatné uhlím a paličkou. Že našu školu navštevujú len dobré

deti svedčili balíčky sladkostí v ich rukách a prázdny Mikulášov

batoh. Žiaci v Čani aj v Ždani Mikuláša privítali  pestrým program,

ktorý si  pripravili pod vedením svojich triednych učiteľov. 


 
 

 

 

Už po štyri roky v novembrový mesiac sa schádzajú žiaci elokovaných
tried v Čani v miestnom kostole na detskú svätú omšu. Je obetovaná
za tých, ktorí nás predišli do večnosti.  Spolu s učiteľmi sa na tento
deň svedomito pripravili. Program spestrili novými náboženskými
piesňami, čítaním prosieb a prípravou obetných darov, ktoré zaniesli
pred obetný stôl. Počas sv. omše duchovný otec priblížil a vysvetlil
niektoré časti a úkony sv.omše. Obetným darom každého žiaka bola
malá svieca s blikotavým svetielkom, ktorá znásobila pocit a celkovú
atmosféru prítomných.


 

V mesiaci september až november prebiehal na našej škole
už druhý ročník  projektu ,,ochrana práv“, ktorý je realizovaný

s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana
ľudských práv a slobôd LP/2015.
Cieľom projektu je hravou formou
zvyšovať právnu a morálnu gramotnosť žiakov v oblasti ochrany
ľudských práv.

 

Späť hore