O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

V sobotu sa začal v celej Európe Európsky týždeň
športu. Jeho oficiálne otvorenie prebehlo v Košiciach
za prítomnosti európskeho komisára pre vzdelávanie,
kultúru, mládež a šport Tibora Navracsicsa. Cieľom
iniciatívy Európsky týždeň športu je motivovať ľudí
k pravidelnému pohybu a zdravému životnému štýlu.
Aj naša škola sa tohto roku zapojila do tejto akcie
a 14. septembra sme venovali od druhej hodiny športu
a pohybu. Na úvod sa žiaci oboznámili cez prezentáciu
o význame a cieli európskeho týždňa športu, o potrebe
pohybu pre zdravie a pripomenuli si úspechy našich
športovcov na olympiáde a potom sa už venovali
pohybu - turistike. Cieľom nášho turistického pochodu
bol neďaleký les, kde si žiaci vyskúšali svoje zdatnosti
v orientácii v lese, na lúke si zahrali futbal a zasúťažili
si v prevaľovaní. Unavení, ale spokojní, že sme niečo
urobili pre svoje zdravie sme sa vrátili do školy.
Za prípravu a organizáciu patrí poďakovanie všetkým
učiteľom a Mgr. Botovej aj za poučnú prezentáciu.20. jún bol pre niektorých žiakov našej školy úplne
nevšedný. Nevedeli ani dospať, pretože
skoro
ráno pre nich začalo poznávanie rekreačného
strediska Bukovec. Práve tam strávila dvadsiatka
odvážlivcov dva dni plný zábavy, hier, športovania.
A že to stálo za to, svedčia aj snímky  vo fotogalérii.
No ani ostatní žiaci neobišli naprázdno. Cieľová
stanica tohtoročného školského výletu bola
ZOO Kavečany, ktorej zameranie je v prevažnej
miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch,
ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú
prírodným podmienkam. Najväčší obdiv si odniesli
plazy a nezabudnuteľný Dinopark.
Z výletu sa žiaci
vrátili veselí, spokojní a plní nových zážitkov.


 

V tomto roku sa konal už 44.ročník Medzinárodnej
detskej výtvarnej výstavy 2016. Súťaž je venovaná
pamiatke detských obetí z Českej obce Lidice zavraž-
dených nemeckými nacistami a všetkým ostatným
deťom, ktoré zahynuli vo vojnových konfliktoch.
Témou 44.ročníka bola škola a vzdelanie. Do súťaže sa
zapojili aj žiaci našej školy a medzi ocenenými, ktorí
získali diplomy boli  žiaci Melisa Turková z 3.B a Patrik
Turták zo 4.C triedy. Srdečne im gratulujeme.


Späť hore