O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

14. apríla sa žiaci našej školy Ernest Badžo a Kristián Šaňa
zúčastnili stolnotenisového turnaja,
organizovaného Spojenou
školou Veľké Kapušany. Ich poctivá a svedomitá príprava priniesla
ovocie a  v hojnej konkurencii sa umiestnili na úspešnom treťom
mieste. Chlapcom a ich trénerovi 
ZRŠ Mgr. Jozefovi Bestercimu
srdečne blahoželáme.

 

Dňa 13. 04. 2016 sa uskutočnil  XI. ročník krajského kola
Košického kraja súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy
špeciálnych základných škôl v Spišskej Novej Vsi, v ktorej nás
reprezentovali žiačky  Mária Miková /5. ročník/ v II. kategórii
v prednese poézie získala 3. miesto a Adriana Horváthová /4. ročník/
v II. kategórii v prednese prózy bez umiestnenia. Za ich účasť,
vynaloženú prácu a chuť reprezentovať školu patrí uznanie aj ich
pani učiteľkám.  Súčasťou súťaže je aj výtvarná časť, kde sme
taktiež získali ocenenia: 1. miesto Ladislav Čeveňák žiak 9. ročníka
v téme: Zázraky Pána Ježiša a 3. miesto Helena Žigová žiačka 5.
ročníka v téme: Hudobná fantázia. Srdečne blahoželáme!!!


Po zime zas prišla jar, slnko už má teplú tvár.
Budú kvety, zvieratká, vstáva spiaca záhradka.

Jar je obdobie veľkého upratovania. Len čo vykuklo slniečko a zem trocha
vyschla, vyzbrojení motykami, hrabličkami a hlavne  chuťou  sme sa aj my
v škole  pustili do  boja proti burine v našej školskej záhrade. Rozdelili
sme záhony, pripravili hriadky, vysiali zeleninu, vysadili zemiaky, vyhrabali
sad a v skleníkoch sa už udomácňujú priesady  papriky. A že  máme byť
na čo hrdí, svedčia aj obrázky vo fotogalérii. Už  teraz sa tešíme na úrodu.
Za odborné práce patrí poďakovanie aj naším školníkom.


Späť hore