O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

9. júna  sa naši chlapci zúčastnili futbalového turnaja v obci Veľké
Kapušany, ktorý sa konal pri príležitosti 7. ročníka
Kapušianských
kultúrnych a športových slávností.  Naši hráči  v zložení E. Badžo,
K. Šaňa, M. Tulej, D. Pohlodko a L. Jano si okrem víťazného pohára
za 2. miesto odniesli aj nezabudnuteľný zážitok a to stretnutie
s pánom Andrejom Kiskom prezidentom SR, ktorý bol na podujatí
čestným hosťom .
Futbalistom  blahoželáme. 

Dňa 2. 6. 2016 sa žiaci  PŠ zapojili do  9. ročníka  športovo
– výtvarného podujatia" O pohár Martina  Záhradníka“,
ktoré  organizovala Spojená škola Alejová 6 Košice. Počas
celého dopoludnia bol prítomný aj samotný športovec Martin  
Záhradník  / bývalý žiak  SŠ Alejová /, ktorého nadšenie
k futbalu vyvolalo myšlienku uskutočniť toto podujatie,
z ktorého sa následne stala tradícia. Tohto roku nám počasie
neprialo, súťaž sa konala v hádzanárskej hale, kde si žiaci
zahrali futbal a zaujímavou disciplínou bolo aj cvičenie zumby. 
Radosť z prekonaných  športových disciplín bola pre žiakov
nezabudnuteľným zážitkom. Najkrajším posolstvom tohto
podujatia bolo, že vyhrávala každá škola a žiaci boli ocenení
diplomom, pohárom a loptou.


Cieľom aktivity bolo s triedami TVB 1, TVB 2, 3.B, a 4.C
pod dozorom zodpovedných triednych učiteľov uskutočniť,
prechádzku prírodou-okolie obce Čaňa. Úlohou žiakov bolo
zozbierať rastliny rôznych druhov. Vytvoriť herbár nalepením
rastlín do pripraveného herbáru a pomocou atlasu liečivých
rastlín vyhľadať príslušnú rastlinu a priradiť popisom názov
rastliny. Akcia sa uskutočnila dňa 31.5.2016 pod vedením uč.
Mgr. Gőncziho.


 

Späť hore