O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa 27. 4. 2016 sa   žiačky PŠ  Alexandra Janová a Mária
Bugyiová zúčastnili Krajskej súťaže praktických škôl pod
názvom „ RUKA  V RUKE“, ktorú organizovala Spojená škola
internátna Michalovce. V tejto súťaži si dvojčlenné súťažné
družstvá mohli preveriť svoje praktické zručnosti.Súťažilo
sa v dvoch  disciplínach:  príprava jedál z cestovín a aplikácia
na tričko  technikou  decoupage  na textil. Žiaci si s úlohami
poradili hravo . Po skončení súťaže sa komisia tvorená z troch
členov tvorených zástupcami zúčastnených škôl zhodla na
umiestnení jednotlivých súťažných družstiev.  Naše družstvo
sa umiestnilo na treťom mieste. Na záver súťaže boli všetci
žiaci odmenení vecnými cenami, diplomami a tričkami,  na ktoré
si  sami  vyrobili aplikácie.

27.apríla 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili Tvorivých dielni
konaných  v Spojenej základnej škole v Moldave nad Bodvou.
Zručnosti si zmerali so žiakmi špeciálnych základných škôl
z Inžinierskej, Vojenskej, Rovníkovej z Košíc, a z Rožňavy.
Žiaci miestnej školy pomáhali a asistovali pri daných činnostiach.
Úlohou žiakov bolo vyhotoviť prívesky  z farebnej  hmoty,
plastického charakteru rôznych druhov podľa daných vzorov.
Rozmanitosti, tvorivosti a fantázii sa medze nekládli. Žiaci
spájali materiál odlišných farieb, tie vaľkali, aby tak dostali
mramorový farebný medailón, či prívesok, ktorý dotvárali
vykrajovačkami. Zhotovené výrobky sa dokončili vo vyhriatej
rúre. V druhej časti si žiaci vyskúšali výtvarnú techniku –
monotypiu. Kresbu vymaľovali anilinovými farbami. Žiaci počas
dňa pracovali  s odhodlaním vytvoriť čo najkrajšie práce.


Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie, v ktorom
žijeme, a tak by sme nemali byť ľahostajní voči čistote a poriadku
nášho okolia. Dňa 22. apríla  na Deň Zeme sme opäť v našej škole
mali možnosť to všetko dokázať. Začali sme ráno aktivitou,
odkazmi pre našu Zem, ako ju chceme a budeme chrániť. Napísaním
a prilepením odkazu na vopred pripravený plagát zemegule sme
takto pre našu Zem pripravili veľký narodeninový darček . V rámci
prezentácie sme vnímali prírodu  ako štedrú a krásnu, ale zároveň
ľahostajným ľudským prístupom k nej, aj ako drsnú a nemilosrdnú.
Naučili sme sa triediť odpad, vypočuli a zaspievali sme si pieseň
od J. Hnilicu „Milujem našu Zem“, a že to slovami piesne  myslíme
vážne, sme sa po tretej vyučovacej hodine vybrali  do prírody
zbaviť ju množstva vyhodeného odpadu. Radosť z dobre vykonanej
práce a poriadok v našom okolí boli cieľom tohto dňa...Dňa Zeme.
Za prípravu a uskutočnenie patrí poďakovanie Mgr. Botovej
a Mgr. Lukáčovej.


Späť hore