O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa 5.4.2017 sa na Spojenej škole internátnej v Trebišove
uskutočnila spevácka súťaž „Husľový kľuč“, na ktorej sa
zúčastnili aj traja naši žiaci.
Marcel Jano, Patrik Jano, Lívia Lončáková.
V kategórii starších žiakov sa Patrik Jano umiestnil na 1. mieste
a Lívia Lončáková u mladších žiakov na 2. mieste.

Srdečne blahoželáme.

Patrik ako víťaz krajského kola postupuje do celoštatného
kola v Bratislave, kde mu budeme držať palce.
Ukážka víťaznej piesne
https://youtu.be/hu-fJB517ds


 

Späť hore