O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

 31.3.2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnila
beseda s príslušníkom  policajného zboru kpt.
JUDr. Vladimírom Šolcom , ktorý nám porozprával 
o dodržiavaní  školskej dochádzky, trestnom práve,
o priestupkoch a trestných činov a krádežiach.
Žiakom vysvetlil aké dôležité je dodržiavanie školskej
dochádzky, aký postih hrozí pre rodičov pri vysokej
absencii.  Apeloval na slušné správanie k učiteľom,
ľuďom a správanie sa na verejnosti. Veľmi pekne
ďakujeme  a tešíme sa na ďalšiu  spoluprácu.
Aktivitu pripravila Mgr. Regecová Jana.


V marci sa konala na našej škole súťaž v umeleckom prednese
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Poslaním súťaže je
prehlbovať u žiakov poznanie literatúry, kultivovať ich jazyk
a reč, cibriť zmysel pre rytmus. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu
talentovaných žiakov v oblasti umeleckého slova,  učí ich účelne
a efektívne využívať voľný čas a podporuje súťaživosť.
Výsledky školského kola:
Poézia mladší žiaci:
1. miesto: Pohlodková Simona
2. miesto: Lončáková Lucia 

Próza mladší žiaci:
1. miesto: Zupková Dominika
2. miesto: Gala Kevin 

Poézia starší žiaci:
1. miesto: Dávid Pavol
2. miesto: Vaszilyiová Veronika
3. miesto: Badžová Magdaléna
                Balogová Paloma
                Červeňák Ladislav
                Turták Kevin

Próza starší žiaci:
1. miesto: Horváthová Adriana
2. miesto: Fako Branislav"Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."

                                          Leonardo da Vinci
22. marec je jedinečnou príležitosťou pripomenúť si mimoriadnu
dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj
ľudskej spoločnosti. Cieľom svetového dňa vody je pripomínať si
dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav vôd a viesť žiakov
k ich ochrane. Chráňme a vážme si vodu, aby sa o sto či dvesto rokov
nestala takým vzácnym artiklom, že sa kvôli nej povedú vojny alebo
sa pre veľkú väčšinu ľudí stane ťažko dostupnou komoditou. Aktivitu
pripravila Ing. Čičváková so svojou triedou.


 

Prezentáciou aj  hravou formou si žiaci v Ždani pripomenuli dňa 22. 3.
význam vody pre život na našej Zemi, jej  nevyhnutnosť pre človeka,
rastliny a živočíchy. O vode sme sa rozprávali, spievali,  ochutnávali
sme ju, hádali akú rôznu príchuťmôže mať voda a zároveň si zasúťažili
v tom, kto je najrýchlejší v pití čistej vody...Uvedomili sme si, že aj keď
sa nám zdá taká obyčajná, predsa je vzácnaMnohých žiakov zaskočili
informácie o tom, čo všetko obsahujú ich obľúbené nápoje - zdraviu
škodlivé umelé sladidlá, cukry, farbivá a pod. .Veríme, že po ochutnávke
pitnej vody z vodovodu siahnu po nej častejšie. A navyše - ušetria aj
svoje vreckové!

 

Späť hore