O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

12. apríla sa v Spišskej Novej Vsi konal XII.
ročník krajskej
súťaže výtvarných prác a
literárnej súťaže v prednese poézie
a prózy
- GAŇOVA TARNAVA 2017. Našu školu v prednese
poézie a prózy zastupovali  Annamária Berková
 /8. ročník/ a Adriána Horváthová /5. ročník/,
ktorá obsadila v II. kategórii tretie
miesto.
 
Úspešní boli aj naši výtvarníci, kde v téme ,,Kde
bolo, tam bolo "
obsadila práca Viktórii Červeňákovej
 1. miesto
a  Annamária Berková so svojou prácou
na tému
,,Babylonská veža" obsadila 3. miesto.
Všetkým súťažiacim blahoželáme.


 

Pôst je prípravným obdobím pred Veľkou nocou. V tomto
čase si  pripomíname utrpenie Ježiša Krista, ktoré znášal
za hriechy sveta. V takzvanom Veľkom týždni  11.apríla sa
žiaci ET v Čani zišli v miestnom kostole, aby sa pomodlili
Krížovú cestu, ktorá pozostáva zo štrnástich zastavení a
 pôstnych piesni. Mladší žiaci so svojimi vyučujúcimi ozdobili
kríž, ktorým putovali od zastavenia k zastaveniu. Starší žiaci
prečítali myšlienky a modlitby k jednotlivým zastaveniam.
Spoločne zaspievali pôstne piesne. Hudobne ich doprevádzal
Mgr. František Jano.  Na záver pán kaplán Jozef Bujňák pridal
niekoľko poučných slov a udelil požehnanie všetkým zúčastneným.
Zároveň poprial všetkým požehnané veľkonočné sviatky.

 Školský rok 2016/2017 je ministerstvom školstva
vyhlásený ako Rok čitateľskej gramotnosti a pri tejto
príležitosti sa na našej škole uskutočnilo 6. apríla
spoločné čítanie rómskej rozprávky Čirikloro
Mirikloro. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia
,,História, súčasnosť a úspešní  Rómovia  Slovenska",
svoju šikovnosť žiaci preukázali nielen reprodukovaním
čítaného textu, či vedomosťami o rómskych umelcoch,
ale aj výrobou rómskej vlajky.

Späť hore