O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

O apríli sa hovorí, že je to bláznivý mesiac, ale  verím,
že nebude pre Vás novinkou ani to, že apríl je tiež mesiac
lesov. Lesov, ktoré sú domovom nielen pre stromy, ale i
 mnohé iné rastliny a samozrejme veľké množstvo menších
či väčších živočíchov. Príroda v apríli sa zelená, rozvoniava
a hýri farbami a zvukmi. To všetko sa žiaci mali možnosť
dozvedieť v rámci mesačnej aktivity popoludňajšej zmeny. 
Formou prezentácie sme si pripomenuli typy lesov, stromy,
ochranu a význam lesa pre život. Žiaci spolupracovali pri
aktivitách kde pracovali s tabuľou, obrázkami a hádankami.
Nesmieme zabudnúť „ Čo dávame prírode my, to nám vráti“.

Medzinárodný deň Rómov, ktorý pripadá na 8. apríl sa viaže
k prvému kongresu uskutočneného v roku 1971 v Londýne. 
Na ňom bola svetová verejnosť vyzvaná používať pomenovanie
Róm a taktiež bolo dohodnuté používanie spoločnej zástavy.
Tento deň si pripomenuli aj žiaci rannej zmeny v Čani pod vedením
pani učiteľky Kissovej. V úvode deti vyskladali slová Medzinárodný
deň Rómov pomocou aplikácií vo farbách rómskej zástavy na
tabuľu. Vďaka prezentácii sa oboznámili  so stručnou históriou
týchto ľudí a následne si pozreli dva dokumentárne portréty
úspešných Rómov. Na záver bol odprezentovaný krátky film
o živote v osadách.


Dňa 27. 4. 2016 sa   žiačky PŠ  Alexandra Janová a Mária
Bugyiová zúčastnili Krajskej súťaže praktických škôl pod
názvom „ RUKA  V RUKE“, ktorú organizovala Spojená škola
internátna Michalovce. V tejto súťaži si dvojčlenné súťažné
družstvá mohli preveriť svoje praktické zručnosti.Súťažilo
sa v dvoch  disciplínach:  príprava jedál z cestovín a aplikácia
na tričko  technikou  decoupage  na textil. Žiaci si s úlohami
poradili hravo . Po skončení súťaže sa komisia tvorená z troch
členov tvorených zástupcami zúčastnených škôl zhodla na
umiestnení jednotlivých súťažných družstiev.  Naše družstvo
sa umiestnilo na treťom mieste. Na záver súťaže boli všetci
žiaci odmenení vecnými cenami, diplomami a tričkami,  na ktoré
si  sami  vyrobili aplikácie.

Späť hore