O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

20. novembra 1989 schválila OSN Medzinárodnú
konvenciu práv dieťaťa. Práve tento termín sa slávi
ako Svetový deň detí. Dieťa nie je len krehká bytosť,
ktorú treba chrániť, ale aj osoba, ktorá má právo
na výchovu, zdravotné zabezpečenie a ochranu bez 
ohľadu na miesto, kde sa na svete narodilo. 
Svetový deň detí má byť príležitosťou na aktivity
podporujúce ich blaho. 
O právach dieťaťa, ochrane a organizáciach pomáhajúcich
deťom 
sa oboznámili žiaci zo Ždane  pomocou  prezentácie
a  zábavných aktivít 
v pondelok na piatej hodine.
V dňoch od 05.11.2017 do 10.11.2017 sa 6 žiaci
+ doprovod ( učiteľ + vychovávateľ) našej školy
zúčastnili workshopu našej partnerskej školy v Ostrave,
ktorý bol zameraný na komunikáciu. Workshop je
súčasťou ďalšieho mobilitného stretnutia, v poradí
tretieho, programu Erasmus + projektu: „Stay in
school your job will be cool“ / viac.../


 

Tma, rozsvietené tekvice, pišťanie, strach, dokonca
aj plač, ktorý nakoniec vystriedal úsmev a smiech.
O túto atmosféru sa postarali „ozajstné“ bosorky
a duchovia v prevedení žiakov 4. A triedy v Čani.
Po prezentácii o pôvode tohto sviatku a jeho
prepojením s kresťanským Sviatkom všetkých
svätých a Pamiatkou zosnulých sa deti pod vedením
svojich triednych učiteliek venovali projektovému
vyučovaniu zameranému na túto tematiku. Posledná
vyučovacia hodina sa vyvíjala v duchu preverovania
si vedomostí a individuálnej tvorivosti. Žiaci využili
svoje osobné zručnosti k zhotovovaniu rôznych
symbolov tohto sviatku. Takto vznikli strašidielka,
netopiere, tekvice a bosorky, ktorými ozdobili spoločnú
nástenku.

Späť hore