O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Aká bude  Európa 2017
Žiaci našej školy sa svojimi výtvarnými dielkami
zapojili do výtvarnej súťaže „Aká bude Európa 2017“ ,
ktorú vyhlásilo Informačné centrum Europe Direct
Senica. Porota v kategórii 2. stupeň základných škôl
ocenila prácu 12 ročnej Sáry Daniovej. Viac sa dočítate
na: http://www.senica.sk/index.php/port-kultura-vony
-as-topmenu-614/6575-pozname-viazov-navrhov-na-
vreckovy-kalendarik-europe-direct-senica

 

Koláže rozprávajú
Centrum voľného času Košice vyhlásilo samostatnú
súťaž pre techniku koláže, kde použitím obrázkov
či textov z časopisov a novín sa dá utvoriť ucelený
obraz, ktorý bude v celkovej kompozícii vyjadrovať
myšlienku autora na tému Zimné športy. V III.
kategórii žiakov 2. stupňa ZŠ  získala Čestné uznanie
koláž s názvom „Veronika Velez-Zuzulová“ , ktorej
autorom je žiak Patrik Jano. Oceneným víťazom srdečne
blahoželáme.

22. februára sa v priestoroch ŠZŠ Rovníková Košice
konal  6. ročník počítačovej súťaže, na ktorej sa
tohto roku prvýkrát zúčastnili aj dve žiačky našej školy.
Tematické zameranie  súťaže bolo ,,ROZPRÁVKOVO"
a žiaci museli ukázať svoju zručnosť v programe WORD,
pri vyhľadávaní informácii a práci s  internetom,
vedomosti  nielen z literatúry preukázali v teste a ohybnosť
a pohybovú zručnosť ukázali na hre X-boxe 360.
A že informatická výchova patrí medzi nielen náročný, ale
hlavne obľúbený predmet, ukázali svojím umiestnením
v jednotlivých úlohách. V kategórii Internet sa Veronika
Vaszilyová umiestnila na 1. mieste a Anička Berková bola 2.
V teste ALF obsadila Anička Berková 2. miesto a na 2. mieste
sa umiestnila Veronika Vaszilyová v kategórii Xbox 360.
V celkovom hodnotení sa naša škola umiestnila na 1. mieste.
Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu. Deň svätého Valentína sa už dnes nepovažuje za sviatok zaľúbenej
ženy a muža. Je to deň emócií. Ľúbime svojich rodičov, deti.
Aj spolužiaci by sa mali mať radi, nerobiť si zle. To  je  taktiež
 prejav lásky. Láska kvitne v každom veku. Dedko má rád babičku
a naopak. Mať rád znamená starať sa aj o domáce zvieratká.
A o vzájomnej láske učiteľov a žiakov už netreba ani hovoriť.
V tomto duchu sa vyvíjal deň žiakov  predpoludňajšej zmeny v Čani.
Z prezentácie sa dozvedeli o pohnutom osude svätého Valentína a
tradíciách, odvíjajúcich sa z jeho života. Deti si vylosovali srdiečka
s menami rozprávkových bytostí a svojim partnerom z tej istej
rozprávky vyrobili "valentínky", ktoré si vzájomne odovzdali.


Späť hore