O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

20. jún bol pre niektorých žiakov našej školy úplne
nevšedný. Nevedeli ani dospať, pretože
skoro
ráno pre nich začalo poznávanie rekreačného
strediska Bukovec. Práve tam strávila dvadsiatka
odvážlivcov dva dni plný zábavy, hier, športovania.
A že to stálo za to, svedčia aj snímky  vo fotogalérii.
No ani ostatní žiaci neobišli naprázdno. Cieľová
stanica tohtoročného školského výletu bola
ZOO Kavečany, ktorej zameranie je v prevažnej
miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch,
ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú
prírodným podmienkam. Najväčší obdiv si odniesli
plazy a nezabudnuteľný Dinopark.
Z výletu sa žiaci
vrátili veselí, spokojní a plní nových zážitkov.


 

V tomto roku sa konal už 44.ročník Medzinárodnej
detskej výtvarnej výstavy 2016. Súťaž je venovaná
pamiatke detských obetí z Českej obce Lidice zavraž-
dených nemeckými nacistami a všetkým ostatným
deťom, ktoré zahynuli vo vojnových konfliktoch.
Témou 44.ročníka bola škola a vzdelanie. Do súťaže sa
zapojili aj žiaci našej školy a medzi ocenenými, ktorí
získali diplomy boli  žiaci Melisa Turková z 3.B a Patrik
Turták zo 4.C triedy. Srdečne im gratulujeme.


V druhom  polroku sa žiaci našej školy zapojili do
VII. ročníka celoslovenskej výtvarnej  súťaže
„Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“,  konané pod
záštitou predsedu Národnej rady SR  Ing.
P.Pelegriniho. Vyhlasovateľom súťaže bola Matica
slovenská Martin a organizátorom ZŠ a MŠ kráľa
Svätopluka Šintava. Témy pre literárnu aj výtvarnú
súťaž boli: 

  • Našiel som odkaz z minulosti
  • Žili tu skôr ako ja
  • Človek s veľkým Č
  • Svätopluk vo virtuálnom svete

Do súťaže boli zaslané 4 výtvarné práce. V júni bolo
vyhodnotenie  výtvarných prác. Medzi  ocenenými boli
aj dvaja naši žiaci - Ladislav Červeňák zo 4.C a Lucia
Gažiová z TVB2, ktorí získali diplom  s pochvalou za
účasť a za pekné výtvarné diela.


 

Späť hore