O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa 17.12.2019 sa uskutočnila  aktivita
s témou Vianoc, ktorú si pripravila Mgr.
Szilágyiová.  Žiaci sa pomocou prezentácie
oboznámili  s posolstvom Vianoc a zvykmi,
ktoré sa k nim viažu. Súťažili v,, staní“
snehuliaka. No nie tradične zo snehu,
ale pomocou toaletného papiera . 
Snehuliaci boli naozaj prekrásni .
V závere ako  dobrí hospodári, museli
vyzametať sneh z dvora a snehové vločky
spočítať. Vyhrala trieda s najväčším
počtom snehových vločiek.  Nechýbali
ani vianočné oblátky s medom. Veselá nálada
a smiech boli odmenou pre každého. 

Všetkým prajeme šťastné a veselé
Vianoce a prekrásny Nový rok.

Vianoce sú časom pokoja, radosti
a rodinnej pohody, preto sa učitelia
zo Ždane rozhodli 17. decembra
spestriť vyučovanie a s pomocou žiakov
vyrobiť  tradičné, ale aj menej tradičné
vianočné ozdoby, ktoré nám približujú
čaro a atmosféru Vianoc. Žiaci strihali,
merali, lepili, kreslili, vykrajovali a čo sa
s pod ich šikovných rúk a trpezlivosti zrodilo
si mohli zobrať domov, lebo Vianoce
sú hlavne o rodine a láske. My sa môžme
pokochať ich prácou  vo fotogalérii.


17. decembra sa v priestoroch budovy školy
v Ždani uskutočnil druhý ročník počítačového
minimaratónu. 
Svoje sily v počítaní si zmerali
žiaci piateho a šiesteho ročníka. Sčítali, 
odčítali,
riešili jednoduché slovné úlohy zo života, násobili
a pomáhali macíkovi Pu ,,vyrábať" správny počet
vainočnych ozdôb v matematickej hre  na počítači. 
Najšikovnejšia z piatakov  bola
 Dominika
Zupková
 a v šiestom ročníku  Klaudia Zupková. 
Ale víťazmi boli všetci, ktorí sa nehanbili zmerať
si sily so svojimi rovesníkmi. 
                                                                                      Blahoželáme.

Späť hore