O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

o zdravou výživou súvisí pravidelné stravovanie. 
Začať treba hneď ráno – raňajkami. Žiaci
z elokovaného pracoviska v Čani nám ukázali,
že príprava zdravých raňajok  nie je problémom.
30. novembra sa každá trieda premenila na mini
kuchyňu  s mladými kuchárkami i kuchármi, ktorí  
sa s nadšením  pustili do prípravy zdravých, ale  
zároveň chutných raňajok. A oni to hravo zvládli.
Chrumkavá zelenina, sladké ovocie, celozrnné
potraviny -  k týmto dobrotám  primiešali  ešte 
trošku  fantázie, kreativity, dôvtipu.  „ Zdravé
raňajky s úsmevom„ boli  o chvíľku  hotové –
výborná jablková, mrkvová a syrová nátierka.
Porota mala náročnú úlohu, všetky pripravené
maškrty boli jednoducho na zahryznutie. Ocenené
boli všetky  tímy. Prečo je dôležité raňajkovať?
Raňajky predstavujú štart do nového dňa. Sú dôležité
predovšetkým u detí, pretože podporujú schopnosť
učiť sa a podávať dobré výkony v škole.
Oplatí sa si ich urobiť.

Riaditeľstvo SŠI v Ždani oznamuje, že v dňoch 
26. a 27. novembra 2020 / štvrtok a piatok/
z prevádzkových dôvodov udeľuje žiakom ŠZŠI
a  PŠI v Ždani riaditeľské voľno.

Vyučovanie na EP v Čani a na Bukovci prebieha
v nezmenenom režime. 

                              
                                           vedenie školy

Dopravná výchova má nezastupiteľné miesto
v našom vzdelávaní. Jej úlohou je pripraviť deti
na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako 
chodcov alebo cyklistov. Žiaci si pod vedením
Mgr. Szilágyiovej počas tejto aktivity overili svoje
vedomosti z dopravnej výchovy. Venovali sa hlavne
dopravným značkám, ktoré sa v našom okolí vyskytujú.
Oboznámili sa aj s povinnou výbavou bicykla, ako aj
s jeho jazdou v cestnej premávke.  Zahrali sa hru
s autíčkami, v ktorej si vyskúšali rýchlosť auta.
Nakoniec si pomocou spojovačky zopakovali,
aké má byť správne vybavenie bicykla.


Späť hore