O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Je obdobie, v ktorom na nás útočí
chrípková epidémia a tak sa pod
vedením učiteľky Mgr. Regecovej
konala prednáška zameraná
na prevenciu pred vírusovými
ochoreniami pre žiakov v Ždani i Čani. 
Prednáška pozostávala z teoretickej
a praktickej časti, prebiehala  hravou
formou v dobrej nálade.
Naše zdravie je veľmi dôležité preto
si ho chráňme.

Posledný februárový týždeň sa konala
v miestnom kostole Krížová cesta pre
žiakov elokovaných tried v Čani. Žiaci
pod vedením Mgr. Dorovej a Mgr.
Scirankovej, nacvičili piesne a modlitby
k jednotlivým zastaveniam krížovej cesty.
Žiakov hudobne doprevádzal Mgr. Jano.
V kostole bola príjemná atmosféra,
z ktorej mal radosť aj pán farár, s ktorým
sme sa spoločne odfotografovali.


Späť hore