O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Výtvarná súťaž Biblia očami detí je dvojkolová
súťaž. Téma na školský rok 2018/2019 bola:
Starý zákon: Kniha Rút a Prvá kniha kráľov,
Nový zákon: 
Evanjelium podľa Matúša. Spoločná
téma: Vernosť Pánovi. Ocenené výtvarné práce
v diecéznom kole postúpili do celoštátneho kola.
V celoštátnom kole získal DIPLOM Stanislav
Jakub za 1.miesto a Ondej Vaszily za 3.miesto
v kategórii VIII.A.
Viac na:
http://www.kpkc.sk/sites/default/files/bod_2019.pdf

Pomaly sa stáva tradíciou, že mladší žiaci
z Čane sa koncom školského roka učia v škole,
ktorá je v prírode. Tá ich sa nachádza v Bukovci
v prekrásnej prírode s vodnou nádržou. No ale
škola nie je len učenie, ale aj množstvo mimovy-
učovacích aktivít ako vychádzky do prírody,
opekačka, „ples upírov“, či boj o „kráľa pexesa“.
Štvrtý ročník od 27.5. do 1.6. 2019 sa deťom
podľa ich vyjadrení navždy zapísal do ich srdiečok.


Sviatok, ktorý sa oslavuje  len raz v roku 1. júna, 
patrí  na našej škole k tým najočakávanejším. Ani 
tohto roku pani učiteľky nesklamali a  pre žiakov 
pripravili program plný hier, súťaží a smiechu. 
Deti z Čane sa stretli v blízkom rekreačnom areáli
Tajvan na tradičnej opekačke. Žiaci zo Ždane
netradične ostali v priestoroch školy kde privítali
hasičov z ..Dobrovoľného hasičského zboru Nižná
Myšĺa" a záchranárov z dopravnej zdravotnej služby
z Košíc, ktorí im priblížili ich  prácu. Samozrejme
nechýbalo ani šantenie v pene a podávanie prvej poomoci.
Za krásne strávený deň ´ďakujeme všetkým.


Späť hore