O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Síce medzinárodný deň bez fajčenia sa koná
tretí novembrový štvrtok, žiaci z Čane si ho
pripomenuli 26. novembra. Pozreli si prezentáciu
zameranú na škodlivosť aktívneho a pasívneho
fajčenia. Dozvedeli sa, ako dym škodlivo pôsobí
na jednotlivé ľudské orgány. V zábavnej časti
lúštili tajničku, vyfarbovali maľovanku a kreslili
obrázky spojené so správnou výživou.

Už niekoľko rokov je súčasťou našej
školy aj špeciálna materská  škola

a hoci detičky veľmi nepočuť, majú
sa aj oni čím pochváliť. V tomto školskom
roku 
začali hneď od septembra  cibriť
svoju jemnú motoriku a priestory škôlky
si vyzdobili 
jesennými plodmi. Svoju prácu
nazvali ,,Jabloň a ovocníčkovia". V záhrade
nesmú
chýbať chrobáčikovia, ani výrobky
z prírodnín. Na výchovnej činnosti sa venovali

dramatizácii rozprávky o Koze rohatej, ktorú
si neskôr aj vyrobili. V matematickom okienku
sa venovali geometrickým obrazcom, pri ktorých
zostavovaní použili rôzne druhy strukovín. 
A o tom,
čo papať a ako sa starať o svoje zdravie, si rozprávali 

na ,,Svetovom dni mlieka na školách" a ,,Dni srdca."
S blížiacimi sa najkrajšími sviatkami roka sa aj
trieda MŠ pomaly mení na vianočnú krajinu. 
Ich prácu si 
môžte pozrieť vo fotogalérii.


22. novembra nás v škole navštívili herci
divadla Portál z Prešova  s divadelným
predstavením „O zlatom vajci“
.  Výkony
hercov i samotný dej žiakov upútal,
čo vyjadrili veľkým potleskom.Na štvrtej vyučovacej hodine  sme sa
zase ,,preniesli do koncertnej sály"  a aj vďaka
 RTVS sme sa zúčastnili koncertu Príbeh hudby 2
– O nesmrteľnosti, ktorý pripravil MgA. Gabriel
Rovňák ml., Ph.D. pre žiakov škôl. Cieľom koncertu
je priblížiť  žiakom povedomie o klasickej hudbe 
a skladateľoch danej doby.Späť hore