O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Nedeľa  15. mája patrila v obci Ždaňa všetkým mamám,
starým mamám a krstným mamám. Žiaci tunajších škôl
v spolupráci s Obecným úradom v Ždani pod vedením
svojich  pedagógov vyjadrili svoje veľké ďakujem,
v podobe bohatého  a pestrého programu básní, piesní a tancov.
   Dňa 28. apríla 2016 sa žiaci Patrícia Janová a Branislav Fako
zúčastnili krajského kola speváckej súťaže v Spišských Vlachoch.
V 1. kategórií získal Branislav Fako 3. miesto s pesničkou Ked ja
pojdzem a v 2. kategórií získala Patrícia Janová 2. miesto
s pesničkou Šalata, šalata . Prípravou žiakov na túto súťaž a hrou
na akordeón ich doprevádzal Mgr. František Jano. Tešíme sa
z pekného umiestnenia a ďakujeme za reprezentáciu školy.


 

Bol krásny deň,  v ktorý sme si pripomínali Deň Matiek. 
8. máj 2016 bol dňom odchodu do školy v prírode, ktorá
bola zabezpečená neďaleko Košíc v krásnom horskom
prostredí Bukovec. Žiaci  štvrtých ročníkov z elokovaných
tried v Čani natešení nastupovali do autobusu so svojimi
taškami či vakmi a najpotrebnejšími učebnými pomôckami.
Po príchode sa žiaci zoznámili s prostredím, ubytovali a 
vyhladovaní zasadli za stôl aby sa najedli. Počas celého
pobytu sa doobeda venovali výučbe a v poobedňajších hodinách
absolvovali turistické vychádzky do blízkeho ale aj vzdialenejšieho
okolia. Spoznávali les, jeho nástrahy, vôňu, krásu, ticho, určovali
svetové strany pomocou buzoly, zbierali prírodniny, označovali
trasu farebným papierom a podobne. Navštívili sme aj dedinku
Bukovec, kde si mohli zakúpiť spomienkové predmety pre svojich
najbližších.  Žiaci využili aj trampolínu na skákanie, zahrali futbal
na dvore pri ubytovni. Večer sme sa spoločne hrali spoločenské
hry, alebo pozreli peknú rozprávku. Na rozlúčku sme si pripravili
opekačku a po večeri aj diskotéku, na ktorú sa žiaci veľmi tešili.
V piatok v poobedňajších hodinách sa žiaci s učiteľmi vrátili domov
s nezabudnuteľnými spomienkami a s kopou nových zážitkov.


 

Späť hore