O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa 24.5.2017 sa v Bratislave v Spojenej škole
Dolinského uskutočnilo celoslovenské kolo speváckej
súťaže "Husľový kľúčik", ktorého sa zúčastnil žiak
našej školy Patrik Jano. Patrikova cesta začala
víťazstvom v školskom kole súťaže "Škola má talent",
kde sa umiestnil na prvom mieste spolu so spolužiakom
Marcelom. Chlapci si víťazstvom zabezpečili účasť
v krajskom kole speváckej súťaže "Husľový kľúčik"
v Trebišove. Tam sa Patrik Jano umiestnil na prvom
mieste a vybojoval si tak postup do celoslovenského kola
v Bratislave. Pesnička, ktorá ho vyniesla až do Bratislavy
sa volá "Šun devla". Ide o rómsku pesničku v ktorej
sa spieva o Bohu.  S prirodzenosťou akou ju prezentuje
neostala bez povšimnutia ani v Bratislave, kde boli v porote
profesionálni speváci. Patrik Jano sa umiestnil v kategórii
"Starší žiaci" spomedzi 17 súťažiacich na krásnom 3. mieste.
Srdečne blahoželáme a do budúcna želáme ďalšie krásne piesne.

Dňa 17.5.2017 sa uskutočnilo ďalšie kolo súťaže
"Škola má talent". 
Žiaci súťažili v kategóriach spev,
tanec a kreslenie. 
Celkové umiestnenie:
1. miesto v kategórii "Spev": Melánia Červeňáková
1. miesto v kategórii "Tanec": Dievčatá pod vedením
p. učiteľky Zámbory

1. miesto v kategórii "Kreslenie": Gabriel Maslyar
Špeciálne ocenenie: Veronika Vaszyliová za prednes
básne Mama. 
Srdečne blahoželáme.


 

Dňa 16.5. sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie vo Verejnej
knižnici J. Bocatia v Košiciach. Jej zamestnanci nás už pri
vstupe srdečne privítali a postupne nás oboznámili s jednotlivými
oddeleniami knižnice. Bližšie nám predstavili literatúru pre deti,
konkrétne tvorbu svetoznámeho slovenského autora Pavla
Dobšinského. Žiakom stručne priblížili aj jeho životopis,
ale hlavne jeho nádherné rozprávky, ktoré žiaci poznajú
aj zo školských lavíc. Na záver nás čakalo prekvapenie –
divadielko „Zlatá priadka,“ ktorej predstaviteľmi boli zamestnanci
knižnice. Z exkurzie sme odchádzali bohatší o množstvo nových
vedomostí a nádherný kultúrny zážitok, za ktorý zamestnancom
knižnice patrí veľké poďakovanie.

Späť hore