O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

 31.3.2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnila
beseda s príslušníkom  policajného zboru kpt.
JUDr. Vladimírom Šolcom , ktorý nám porozprával 
o dodržiavaní  školskej dochádzky, trestnom práve,
o priestupkoch a trestných činov a krádežiach.
Žiakom vysvetlil aké dôležité je dodržiavanie školskej
dochádzky, aký postih hrozí pre rodičov pri vysokej
absencii.  Apeloval na slušné správanie k učiteľom,
ľuďom a správanie sa na verejnosti. Veľmi pekne
ďakujeme  a tešíme sa na ďalšiu  spoluprácu.
Aktivitu pripravila Mgr. Regecová Jana.


Späť hore