O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

V tomto školskom roku vyhlásilo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR celoslovenskú
výtvarnú súťaž EKOPOSTER 2017. Organizátorom
bola Kvapka, nezisková organizácia so sídlom v Trstenej.
Súťaž dávala priestor na výtvarnú prezentáciu názorov
žiakov na stav životného prostredia a na spôsoby jeho
zlepšenia. V 2. kategórii žiakov 7.-8. ročníka ZŠ získali
diplom a vecné ocenenie žiak Daniel Zupko s názvom
práce „Včas ich zastaviť“ a žiačka Vanesa Turtáková
s názvom práce „Znečisťovanie ovzdušia“. Víťazom
srdečne blahoželáme.


11. decembra sme už po druhýkrát privítali v športovej
hale v Čani hudobníkov
 z organizácie  občianskeho združenia
 „Škola Života“ zo Žiliny,
ktorí sa našim žiakom prihovorili 
skladbami z vlastnej
tvorby a  predstavili  program
 „ Doprava, doľava“. 
Zábavnou  formou priblížili
žiakom rôzne dopravné situácie 
a pomocou pesničiek
a pekných videoklipov ich učili ako sa bezpečne správať 
na cestnej komunikácii v roly chodca, cyklistu ale aj vodiča.Posledný deň v mesiaci november sme sa venovali citlivej
téme ,,týraniu a zneužívaniu detí."
Prezentáciou, ktorú
pripravila PaedDr. Iveta Kajlová žiakom priblížila, čo sa
považuje za týranie a šikanovanie a zároveň ich informovala,
 
kde majú vyhľadať pomoc.

Späť hore