O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Posledný mesiac v roku sa už tradične nesie v znamení malých

i veľkých prekvapení. Už 5. decembra večer si deti čistia čižmy

a ukladajú ich pod okná, či ku dverám. Zaspávajú v očakávaní,

že na nasledujúce ráno si nájdu topánky plné sladkostí, ovocia,

či drobností pre potešenie. Aj našu školu navštívil Mikuláš

a žiaci sa mu za jeho štedrosť -mikulášske balíčky, poďakovali

básničkami, pesničkami, radosťou  a šťastným úsmevom.

 V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 10.ročníka
celoslovenskej kampane Červené stužky. Žiaci vytvorili  
niekoľko výtvarných prác, ktoré sme zaslali do súťaže. 
Výtvarná práca našej žiačky  s námetom lietajúcich motýľov  
sa dostala na stránky malého kalendárika.  Prácu vyhotovila
Františka Gažiová  zo 4.B,  elokovaných tried  v Čani, ktorá
zároveň získala diplom s čestným uznaním a malú vecnú odmenu,
ktorej sa veľmi potešila. Týmto spôsobom sme chceli vyjadriť
podporu už roky bežiacej kampani  ľuďom trpiacich chorobou AIDS.


V termíne od 27.11.2016 do 03.12.2016 sa uskutočnila mobilita
v rámci programu Erasmus + do partnerskej školy Zespol Szkol
Integracyjnych
v meste Radom. Mobility sa zúčastnili žiaci
Viktória Červeňáková, Alexandra Janová, Annamária Berková,
Kamil Jano a učitelia Mgr. Igor Svat a Mgr. Eva Žuková.

Zmyslom projektu je motivovať žiakov, aby po ukončení štúdia
na špeciálnej základnej škole internátnej pokračovali v štúdiu
na strednej škole a neostávali doma, či v praktickej škole.

Pretože stredná škola = perspektíva lepšej práce.

 

Späť hore