O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

 

Najkrajšie sviatky v roku nám klopú na dvere, a tak prípravy
na ne sú už v plnom prúde. Deti plné očakávania počítajú,
koľkokrát sa ešte vyspia, kým príde Ježiško. K Vianociam
neodmysliteľne patria  voňavé medovníčky. Žiaci dopoludňajšej
zmeny v Čani vytvorili v rámci projektového vyučovania
„medovníkovú dedinku“. Každý žiak sa nechal unášať svojou
fantáziou pri zdobení jednotlivých častí, z ktorých každá trieda
vytvorila svoj medovníkový domček. Takto všetky triedy svojím
dielom prispeli k vytvoreniu malebnej medovníkovej dedinky.
Mladší žiaci prispeli zdobením rôznych druhov medovníkov, ktoré si
na záver všetci dopriali ako odmenu po namáhavej práci.


V termíne od 20.11.2016 do 23.11.2016 sa učiteľ našej
školy Mgr. Igor Svat zúčastnil kontaktného seminára
Erasmus + -"Inclusion and Equity in school education"
v španielskej Malage.
Seminára sa zúčastnili učitelia z 13 krajín, ktorí počas
neho vytvorili potenciálne školské partnerstvá. Tie sa
stali akýmsi  prísľubom nového projektu na základe draftu,
ktorý vypracovali spoločne v rámci tohto seminára.


 

Je tu predvianočný čas. Pomaly sa pripravujeme na najkrajšie
sviatky v roku nielen slovom ale aj prácou. Žiaci poobedňajšej
zmeny na elokovanom pracovisku v Čani sa venovali  tvorbe
vianočných vencov, ikebán, pohľadníc, ozdôb na  skrášlenie
školských miestností ale aj domácnosti. Zo začiatku to bolo
náročné, ale po vysvetlení a skúsenostiach sa im podarilo
vytvoriť celkom pekné výrobky. Žiakom sa práca páčila.
Obohatení novými skúsenosťami si svoje výrobky odniesli domov.


Späť hore