O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

27.októbra sa opäť stretli žiaci elokovaných tried
v Čani na detskej sv. omši v miestnom kostole. Na túto
udalosť sa pripravovali počas celého týždňa.  Nacvičili
kresťanské piesne, pripravili prosby, ktoré sa naučili
naspamäť. Duchovný otec počas sv. omše vysvetlil úkony
a ich význam. Ako pomôcku si vybral balón so závažím.
Zdôraznil že vznášanie do výšky nezáleží od farby balóna
  ale od vnútornej výplne balóna.  Aj človek bez záťaže
/ktorou je hriech/ nemôže stúpať k Bohu. Svätá omša bola
ukončená požehnaním  žiakov a dobrým pocitom ukončeného
posledného pracovného dňa pred jesennými prázdninami.

Po návšteve Miklušovej väznice a Dómu sv. Alžbety
pokračujeme  aj v tomto školskom roku v spoznávaní
histórie. Tentoraz  sme navštívili expozíciu baníctva
a  astronómie  v Slovenskom technickom múzeu 
 v Košiciach, ktoré dokumentuje vývoj vedy a techniky
na území Slovenska. Počas svojej existencie nazhromaždilo
viac ako 14 000 zbierok, z rôznych odvetví. 
Exkurziou 
žiaci získali množstvo nových, cenných informácií
potrebných pre svoj ďalší rozvoj. Potešením na záver
bola pochvala od pani lektorky za výborné  postrehy
a reakcie našich žiakov, a pozvanie na ďalšie výstavy,
na ktoré sa už teraz tešíme.


V stredu 26.10.2016 sa uskutočnilo v škole v Ždani
už tretie kolo populárnej súťaže „Škola má talent“,
tentokrát s Halloweenskou tématikou. Učitelia sa
odeli do čiernej farby, aby ladili s výzdobou jedálne,
ktorá sa na pár hodín premenila na miesto vyzdobené
tekvicami, netopiermi, lampášmi a dalšími symbolmi
sviatku Halloween. A čo žiaci? Ich tvár zdobili
maľované motívy strašidelných rozprávok.Do súťaže
sa celkovo prihlásilo 19 „čísel“ -spevu, tanca i básne.
Nakoniec si porota v zložení – Meštellerová*Tóthova*
Csorbová, vybrala 10 najlepších, ktorí postúpili do finále.
Porota taktiež dala možnosť prihlásiť sa aj žiakom,
ktorí v tomto kole nevystupovali a posmeľovala ich,
aby sa nebáli...Veď každý z nás má talent..Nie? Finále
by sa malo uskutočniť po vianočných sviatkoch. Vybraní
žiaci teda budú mať dostatok času sa poriadne pripraviť.
Tým, že bol veľký záujem zo strany žiakov vystúpiť
v tejto súťaži, celkový čas trvania súťaže sme prekročili
o pol hodinu. Na čo doplatili naši „hladoši“, ktorí prišli
na obed do jedálne. Nuž a jedáleň nebola jedálňou ale
Halloweenským ringom plných masiek, piesní, básni i
tanca..Nabudúce začneme o niečo skôr, sľubujeme. 

Späť hore