O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa 27.4.2017 sa naši dvaja žiaci - Patrik Jano
a Lívia Lončáková zúčastnili krajského kola speváckej
súťaže ľudových piesní v Spišských Vlachoch. Obidvaja
obsadili 3. miesto. Srdečne blahoželáme.
https://www.youtube.com/watch?v=IQWnnz8_nM0
 
20. apríla 2017 sa v Spojenej základnej škole v Moldave
nad Bodvou už po 7. krát konali Tvorivé dielne pre žiakov
špeciálnych základných škôl. V tomto roku boli zamerané
na prácu s vlnou. Zišli sa štyri družstvá, ktorých úlohou
bolo vytvoriť vtáčika z rôznych farieb vlny a pripraviť
mu pekné hniezdo. Bonusová úloha bola výzdoba srdiečka
ku blížiacemu sa sviatku mám. Žiaci sa do práce pustili
s chuťou a pracovali podľa poskytnutých pokynov a rád.
Svoje výrobky si zúčastnení odniesli domov. Z práce aj 
zo samotných výrobkov mali žiaci radosť.
Za účasť získali diplom a vecnú odmenu.

12. apríla sa v Spišskej Novej Vsi konal XII.
ročník krajskej
súťaže výtvarných prác a
literárnej súťaže v prednese poézie
a prózy
- GAŇOVA TARNAVA 2017. Našu školu v prednese
poézie a prózy zastupovali  Annamária Berková
 /8. ročník/ a Adriána Horváthová /5. ročník/,
ktorá obsadila v II. kategórii tretie
miesto.
 
Úspešní boli aj naši výtvarníci, kde v téme ,,Kde
bolo, tam bolo "
obsadila práca Viktórii Červeňákovej
 1. miesto
a  Annamária Berková so svojou prácou
na tému
,,Babylonská veža" obsadila 3. miesto.
Všetkým súťažiacim blahoželáme.


 

Späť hore