O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Posledný novembrový týždeň naši škôlkári prežili farebný
týždeň a spoznávali krásy farebného sveta. Každý deň sa
premenil na jednu farbu a spoločne sme videli, počúvali, 
ochutnali a tvorili čo všetko je farebné. Zažili sme deň žltý
ako slniečko, modrý ako nebo, zelený ako tráva, červený ako
srdiečko a posledný bol farebný deň. Spoznali sme rôzne farby
a zistili, aký je pekný svet plný farieb.  Na záver sme si namaľovali
farebnú dúhu.

Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje
1. júna, Valné zhromaždenie Organizácie spojených
národov v roku 1954 všetkým krajinám odporučilo, aby
si Svetový deň detí pripomínali 20. novembra.

"V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a
porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať
aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné
podmienky vo svete,"
píše sa o Svetovom dni detí
na internetovej stránke detského fondu UNICEF.

Dátum 20. november zároveň upozorňuje na prijatie
deklarácie o právach dieťaťa v roku 1959 a na prijatie
Dohovoru o právach dieťaťa v roku 1989, ktorý priznáva
každému dieťaťu práva v plnom rozsahu - vrátane
občianskych, kultúrnych, hospodárskych, politických a
sociálnych. Tento deň by mal byť venovaný aj podpore
záujmov a cieľov Charty a pre lepšie životné podmienky detí
vo svete.

Žiaci našej školy pod vedením PaedDr. Ivety Kajlovej
sa zapojili do 18. ročníka medzinárodnej výtvarnej
súťaže JOY OF EUROPE 2016, ktorú vyhlásilo mesto
Belehrad v Srbsku. Témou bolo 15 najkrajších slov pre
deti: Deti, Európa, Chlieb, Hry, Kniha, Láska, Matka, Mier,
Otec, Pieseň, Priateľstvo, Vták, Radosť, Sloboda, Slnko.
Súťažilo sa v 5. vekových kategóriách od 4 do 18 rokov.
Medzi súťažiacimi z Argentíny, Bulharska, Bieloruska,
Bosny  a Hercegoviny, Čiernej hory, Čiech, Grécka,
Chorvátska, Číny, Litvy, Poľska, Ruska, Slovinska a
Slovenska boli ocenení "Individuálnou pochvalou" 4 žiaci
našej školy. V 3. vekovej kategórii od 10 do 12 rokov –
Daniel Zupko – téma práce Vták,  v 4. vekovej kategórii
od 13 do 15 rokov Helena Daniová – téma Priateľstvo a
v 5. vekovej kategórii Adrián Vaszily – téma Láska a
Julián Jano – téma Sloboda. Oceneným  žiakom srdečne
blahoželáme.


 

Späť hore