O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Vôňa čerstvých medovníkov je už po niekoľký
raz synonymom adventu. Spoločné zdobenie
vianočných dobrôt je pre žiakov a učiteľov
symbolom dodržiavania vianočných zvykov
a tradícii a tak  žiaci v elokovanom pracovisku
v Čani, si vyučovanie oživili touto spomínanou
aktivitou. Žiaci sa tešili s pestro vyzdobených
medovníkov a pripomenutím si blížiacich sa
najkrajších sviatkov roka.

5. december sa v priestoroch budovy školy v Ždani
niesol v znamení čísel a počítačov. 
Svoje sily v počítaní
si zmerali žiaci 5.A a 5.B triedy. Sčítali,  
odčítali, násobili,
riešili  jednoduché slovné úlohy zo života . Svoju zručnosť
a šikovnosť pri práci s počítačom preukázali pri riešení
vianočných hlavolamov. 
Víťazi 5. ročníka počítačového
matematického minimaratónu sú:  
1. miesto Mariana Gažiová - V. B 
2. miesto Štefan Zupko - IV. -V. A

3. miesto Alena Žigová - IV. -V. A
                                                                     
Blahoželáme.

..celý kraj sťa striebro svieti, príď 
Mikuláš, prosia deti...


Naša škola patrí medzi tie šťastnejšie
a  aj v čase pandémie 
sú jej triedy plné
detí, ktoré si pri dodržiavaní prísnych 
hygienických 
opatrení usilovne  plnia
školské povinnosti.
A preto sme v pondelok
7. decembra mohli privítať Mikuláša 
s jeho
 pomocníkmi-anjelom a čertom v Ždani
aj v Čani. Tak ako má 
vo zvyku, obdaroval
všetky dobré deti sladkosťami 
a tie ostatné
uhlím a paličkou. Že našu školu navštevujú
len dobré
deti svedčili balíčky sladkostí
v ich rukách a prázdny Mikulášov 
batoh. 
Žiaci  Mikuláša privítali  pestrým programom,
ktorý si každá 
trieda pripravila pod vedením
svojich triednych učiteľov. 
Súčasťou mikulášskeho
dňa bolo aj zdobenie perníčkov,ktoré 
v jednotlivých
triedach vyhodnotil osobne pán riaditeľ

Mgr. Jozef Besterci. 


 

 

 

Späť hore