O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Žiaci praktickej školy Pavol Kapura,
Roman Kapura a Július Kora  sa dňa
13.6. 2019 zúčastnili 12. ročníka
športovo – výtvarného podujatia „ O pohár
Martina Záhradníka“, ktorého organizátorom
bola Spojená škola Alejová 6, Košice pod
patronátom primátora mesta Košice.
Organizátori podujatia pripravili žiakom
krásne dopoludnie, v súťažných disciplínach: 
futbalový zápas, aerobic cvičenie, hod na cieľ
tenisovými loptičkami, jednoduchá prekážková
dráha, či kreslenie na tému šport žiaci vzorne
reprezentovali školu. Na záver bolo vyhodnotenie,
víťazom boli všetky zúčastnené školy. Za športový
výkon žiaci získali diplom, pohár a loptu.7. mája sa konali na našej škole športové
hry žiakov. 
Žiaci otestovali svoje zdatnosti
v behu, hode granátom a kriketovou loptičkou,

chlapci si zahrali futbal a dievčatá
prehadzovanú.


Vyhodnotenie ŠHŽ konaných 7.6.2019

 

Beh mladší žiaci        Beh mladšie žiačky

1. Denis Zupko              1. Mirka Turtáková
2. Robo Čečrveňák        2. Annamária Gašparová

3. Denis Mata               3. Dominika Gažiová

Beh starší žiaci         Beh staršie žiačky

1. František Gaži           1. Lucia Lončáková
2. Gabriel Jano             2. Romana Červeňáková

3. Zdenko Červeňák       3. Mirka Korová

Hod granátom starší žiaci    Hod kriketovou loptičkou 
                                    staršie žiačky
1. Gabriel Jano                      1. Ružena Buková                

2. Patrik Zupko                     2. Denisa Pohlodkov
3. Laco Červeňák                   3. Vanesa Turtáková
                                                Ivana Pohlodková

Hod kriketovou loptičkou      Hod kriketovou loptičkou 
       mladší žiaci                               mladšie žiačky      

1. Milan Mata                        1. Martina Matová
2. Denis Zupko                      2. Mirka Turtáková

3. Peter Gaži                         3. Annamária Gašparová

Výtvarná súťaž Biblia očami detí je dvojkolová
súťaž. Téma na školský rok 2018/2019 bola:
Starý zákon: Kniha Rút a Prvá kniha kráľov,
Nový zákon: 
Evanjelium podľa Matúša. Spoločná
téma: Vernosť Pánovi. Ocenené výtvarné práce
v diecéznom kole postúpili do celoštátneho kola.
V celoštátnom kole získal DIPLOM Stanislav
Jakub za 1.miesto a Ondej Vaszily za 3.miesto
v kategórii VIII.A.
Viac na:
http://www.kpkc.sk/sites/default/files/bod_2019.pdf

Späť hore