O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Lev Nikolajevič Tolstoj

„V ničom sa tak jasne neprejaví charakter
ľudí, ako pri hre.“

28.máj – Medzinárodný deň stolových hier

Tento deň môžu ľudia prežiť naozaj hravo.
Stačí sa pridať k tým, ktorí aktívne oslávia
Medzinárodný deň stolových hier (Table Top
Day). Stolové spoločenské hry sú obľúbené
na celom svete. Vďaka nim sa hráči nielen
zabavia, ale môžu sa aj mnohému naučiť.
Aj my na SŠI sme tento deň aktívne oslávili
s cieľom podporiť význam stolových hier a 
poukázať na jej socializačnú funkciu.


Medzinárodný deň mlieka si pripomenuli
aj žiaci EP Čaňa. Dňa 28.05. 2018 v rámci
uvedenej aktivity boli žiaci našej školy /EP/
opäť oboznámení na jednotlivé zložky
plnohodnotnej ľudskej výživy a nenahraditeľných
zložiek ako je mlieko a mliečnych výrobkov.
V rámci aktivity pedagógovia poukázali na
nevyhnutnosť prijímania vitamínov obsiahnutých
v mlieku a mliečnych produktov, ktoré sú nevyhnutné
pre rast, vývin a zdravie nie len detí, ale celej populácii.
Formou prezentácie žiakom boli prezentované druhy,
zloženie, úprava ako aj skladovanie mlieka a mliečnych 
produktov - výrobkov. V záverečnej časti si žiaci hravou
a zábavnou formou pochutnali a charakterizovali druhy
mliečnych výrobkov.


 

Dňa 25.5. 2018  boli  v našej škole zrealizované
športové hry žiakov. Žiaci súťažili v športových 
disciplínach beh, hod kriketovou loptičkou
a granátom. Chlapci zahrali mini futbal a dievčatá 
prehadzovanú. 

Tu sú výsledky športových hier.

Vyhodnotenie ŠHŽ

Beh mladší žiaci 50m:  Beh mladšie žiačky 50m:

1. Robert Červeńák         1. Dominika Gažiová

2. Richard Vaszily           2. Marianna Gažiová

3. Peter Gaži                  3. Klaudia Zupková

 

Beh starší žiaci 300m:  Beh staršie žiačky 60m:

1.Kristián Šaňa                 1. Ivana Tulejová

2. Zdenko Červeňák          2. Vanesa Turková

3. Gabriel Jano                 3. Jana Buková

 

Hod kriketovou             Hod kriketovou 
loptičkou mladší žiaci:   loptičkou mladšie žiačky:

1. Peter Gaži                     1.Ružena Vaszilyová

2.Robert Červeňák            2.Marianna Gažiová

3. Anton  Gaži                   3.Klaudia Zupková

Hod kriketovou loptičkou  Hod granátom starší žiaci                                
staršie žiačky:                                                  

1. Sandra Buková                1. František Gaži

2.Andrea Buková                2. Marek Mata

3. Jana Buková                   3. Gabriel Jano

 

 

Späť hore