O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Vlasy sú pre každú ženu korunou krásy........
týmito slovami a  prezentáciou   privítala Mgr. Eva  Žuková 
žiačky, ktoré sa prihlásili do  súťaže pri vytváraní  kreatívnych
účesov.Praktická  škola sa 29. 11. 2017 premenila na kadernícky
salón, v ktorom dievčatá dokázali , že sú nielen šikovné a zručné,
ale aj súťaživé. Či už ide o slávnostnú udalosť, alebo bežný deň
v našom živote, chceme jednoducho dobre vyzerať. Vďaka šikovnosti
svojich rúk i fantázie   vytvorili  krásne estetické  účesy.  Hlavnou
myšlienkou tejto súťaže bolo poukázať  nato, že starostlivosť o vlasy
tvorí dôležitú súčasť hygienických návykov .


Vzbudiť záujem o literatúru sa  na našej škole
snažíme aj zapojením do rôznych projektov.
Jeden  z nich  prebiehal v mesiacoch september
až november a jeho výstupom bola výroby a výmena
záložiek do kníh s partnerskou školou.  Žiaci  boli
inšpirovaní príbehmi,  ktoré si čítali spoločne
v triedach s triednymi učiteľmi. Záložky vyrábali
na hodinách pracovného vyučovania, kde ukázali
svoju zručnosť a fantáziu. Výsledkom ich spoločnej
práce bolo vytvorenie krásnej výzdoby.20. novembra 1989 schválila OSN Medzinárodnú
konvenciu práv dieťaťa. Práve tento termín sa slávi
ako Svetový deň detí. Dieťa nie je len krehká bytosť,
ktorú treba chrániť, ale aj osoba, ktorá má právo
na výchovu, zdravotné zabezpečenie a ochranu bez 
ohľadu na miesto, kde sa na svete narodilo. 
Svetový deň detí má byť príležitosťou na aktivity
podporujúce ich blaho. 
O právach dieťaťa, ochrane a organizáciach pomáhajúcich
deťom 
sa oboznámili žiaci zo Ždane  pomocou  prezentácie
a  zábavných aktivít 
v pondelok na piatej hodine.
Späť hore