O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Medzinárodný deň mlieka si pripomenuli
aj žiaci EP Čaňa. Dňa 28.05. 2018 v rámci
uvedenej aktivity boli žiaci našej školy /EP/
opäť oboznámení na jednotlivé zložky
plnohodnotnej ľudskej výživy a nenahraditeľných
zložiek ako je mlieko a mliečnych výrobkov.
V rámci aktivity pedagógovia poukázali na
nevyhnutnosť prijímania vitamínov obsiahnutých
v mlieku a mliečnych produktov, ktoré sú nevyhnutné
pre rast, vývin a zdravie nie len detí, ale celej populácii.
Formou prezentácie žiakom boli prezentované druhy,
zloženie, úprava ako aj skladovanie mlieka a mliečnych 
produktov - výrobkov. V záverečnej časti si žiaci hravou
a zábavnou formou pochutnali a charakterizovali druhy
mliečnych výrobkov.


 

Dňa 25.5. 2018  boli  v našej škole zrealizované
športové hry žiakov. Žiaci súťažili v športových 
disciplínach beh, hod kriketovou loptičkou
a granátom. Chlapci zahrali mini futbal a dievčatá 
prehadzovanú. 

Tu sú výsledky športových hier.

Vyhodnotenie ŠHŽ

Beh mladší žiaci 50m:  Beh mladšie žiačky 50m:

1. Robert Červeńák         1. Dominika Gažiová

2. Richard Vaszily           2. Marianna Gažiová

3. Peter Gaži                  3. Klaudia Zupková

 

Beh starší žiaci 300m:  Beh staršie žiačky 60m:

1.Kristián Šaňa                 1. Ivana Tulejová

2. Zdenko Červeňák          2. Vanesa Turková

3. Gabriel Jano                 3. Jana Buková

 

Hod kriketovou             Hod kriketovou 
loptičkou mladší žiaci:   loptičkou mladšie žiačky:

1. Peter Gaži                     1.Ružena Vaszilyová

2.Robert Červeňák            2.Marianna Gažiová

3. Anton  Gaži                   3.Klaudia Zupková

Hod kriketovou loptičkou  Hod granátom starší žiaci                                
staršie žiačky:                                                  

1. Sandra Buková                1. František Gaži

2.Andrea Buková                2. Marek Mata

3. Jana Buková                   3. Gabriel Jano

 

 

Žiačky PŠ  Alexandra Janová a Nikola  Balogová 
sa zúčastnili   11. ročníka  športovo – výtvarného
podujatia  „ O pohár  Martina  Záhradníka“, ktorý
organizovala Spojená škola Alejová 6 v Košiciach. 
Podujatie sa  uskutočnilo 17. 5. 2018 za osobnej
účasti Martina Záhradníka. Súťažilo sa v disciplínach:
Futbalový zápas, Aerobic cvičenie, Hod na cieľ
tenisovými loptičkami, Jednoduchá prekážková
dráha a Kreslenie na tému „ Košice Európske mesto
kultúry 2018.“ Víťazmi boli všetci zúčastnení, domov
sme si doniesli diplom, pohár a loptu.


Späť hore