O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Ako každý rok, aj tento k nám do školy
zavítal Mikuláš.
Mesačné stretnutie  žiakov,
ktoré sa konalo 6. decembra si 
prišiel pozrieť
aj  s čertom. Po vinšovačkách  a pripravenom 

programe  rozdával deťom sladkosti.

Zdravie človeka je dar, od ktorého závisí kvalita
jeho života – týmito slovami sa  nám 29.11.2018
v triede praktickej školy prihovorila Mgr. Eva Žuková.

Žiaci  PŠ    nám opäť  ukázali  ako  sa dá skombinovať 
a  do  jedálneho lístka  zaradiť viac ovocia a zeleniny. 
Pre svojich spolužiakov pripravili  predvianočné  pohostenie
v podobe  studených zeleninových a ovocných mís. Žiaci
postupne ochutnali zeleninový šalát, kalerábový šalát
s mrkvou, netradičný  ovocný šalát s medovou zálievkou, 
ovocný špíz či špaldové chrumky, ale  aj banány v kokosovom
župane. Toto príjemné spoločné stretnutie spojené 
s diskusiou o zdravej výžive  potvrdilo, že stravovať
sa dá zdravo, ale aj chutne.


Okresný úrad Košice vyhlásil VI. ročník výtvarnej
súťaže „OCHRANÁRIK ČÍSLA TIESŇOVÉHO
VOLANIA 112 A CIVILNEJ OCHRANY“.
Téma
pre tento ročník bola: „Veď aj ja som záchranár“. 
Žiaci svojimi prácami mali možnosť vyjadriť
 poskytnutie pomoci kamarátovi, členovi rodiny,
neznámej osobe pri úraze, pomoc pri hasení požiaru,
oznámenie požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti,
z didaktických hier či účelového cvičenia. Môže to byť
aj sprostredkovaná skúsenosť žiaka z rozprávania, čítania,
médií. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. Žiak
Ivan Gaži získal diplom za 2.miesto a vecnú odmenu
za výtvarnú prácu v kategórii špeciálnych škôl, ktorú
mu osobne doručili členovia Okresného úradu Košice dňa
3.12.2018. Žiakovi srdečne gratulujeme.

 

Späť hore