O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Droga...
Dnes sa pod týmto pojmom skrývajú iba určité
lieky a opojné jedy...


Čo patrí pod drogy, čo spôsobujú, ako sa treba
pred nimi chrániť,
o tom všetkom prišla naším
žiakom v Ždani aj v Čani porozprávať 
v pondelok
28. októbra PhDr.  Gregová  z RÚVZ  Košice.
Svoju prednášku obohatila aj o makety rôznych
drog a žiaci si mohli 
aj pomocou špeciálnych
okuliarov vyskúšať chôdzu opilca. 

 Dňa 2.októbra 2019  bolo vyhodnotenie 15.
ročníka 
výtvarnej súťaže detí a mládeže
rómskej národnosti 
Trnavského kraja Farebný
svet Rómov
 na Mestskom úrade Galanta.
Organizátormi výtvarnej súťaže boli 
Trnavský
samosprávny kraj,  Galantské osvetové stredisko, 
Spolok  pracovníkov miestnej a regionálnej
kultúry 
Slovenska v Galante a Mesto Galanta.
V súťaži boli 
ocenené aj práce našich žiakov.
Ocenenie v 1.kategórii získal Dávid Turták 
a v 2. kategórii Simona Pohlodková.

Žiakom srdečne gratulujeme.

V termíne od 23.9.2019 do 25.09.2019
sa náš kolega Igor Svat zúčastnil
kontaktného seminára v meste Lahti
(Fínsko). Základnou témou seminára
bola téma záškoláctva. V priebehu
seminára sa náš kolega zoznámil s metódami
fínskych kolegov -Jopo a nadviazal nové
partnerstvá pre spoločný projekt
Erasmus + KA 219.


Späť hore