O školeRiaditeľ školy :  PaedDr. Pavol Čičvák

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Jozef Besterci

Zástupkyňa riaditeľa školy : Mgr. Renáta Hegedűšová 

    

Špeciálna základná škola

Učitelia:  

Mgr.Ľudmila Botová

Mgr. Lívia Spišáková

RNDr. Martina Fakačová

Mgr. Miriam Zámbory  - výchovný poradca

PaedDr. Iveta Kajlová

Mgr. Igor Svat


Ing. Miriam Lukáčová

Mgr. Monika Tóthová

Mgr. Helena Meštellérová

Mgr. Severín Gönci

Ing. Júlia Čičváková

Mgr. Mária Sciranková

Mgr. Edita Kissová

Mgr. Natália  Sonogová

Mgr. Peter Karolčík

Mgr. Ružena Dorová

Mgr. Jana Regecová

Mgr. Slávka Szilágyiová

 
Pedagogický asistenti:

Mgr. František Jano

Ivana Gregová 

Praktická škola internátna

Učitelia:

Mgr. Eva Žuková

 

Špeciálna materská škola internátna Ždaňa

Učitelia:

Mgr. Katarína Prokopová - TU

Bc. Jana Blašková


Špeciálna materská škola internátna EP Bukovec

Učitelia:

Mgr. Erika Helcmanovská - TU

Mgr. Marianna Oravcová

Mgr. Martina Adebayo - TU

Bc. Gabriela Bokorová


Školský internát

Pomocný vychovávateľ: 

Zuzana Tóthová


Školský klub detí

Vychovávatelia:


Zuzana Tóthová

Mgr. Lýdia Fogarašová

Mgr. Ivana Gergeľová


 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Vedúca CŠPP:  Mgr. Marta Lukáčová

Psychológ:  PhDr.Katarína Hadasová         

Sociálny pedagóg:  Mgr. Jana Oberleová

 

 Školská jedáleň

Vedúca ŠJ: Mgr. Viera Hužvárová
                    
                    Jana Tomková    / EP Bukovec /

Kuchárky:   Jana Jobbagyová - kuchárka

                     Mária  Gergelyová - pomocná kuchárka

                     Iveta Lučkaiová - pomocná kuchárka
                    
                     Gabriela Polašková / EP Bukovec /


Správni zamestnanci

Hospodárka, pokladníčka:  Viera Konečná

Odb. administr. pracovník, archivárka: 
Iveta Mačejnyová

                                                                      

Finančná účtovníčka:  Eva Baloghová

Mzdová účtovníčka, personalistka:  Mgr. Viktória Baloghová

Upratovačky:  Božena Takáčová   /Ždaňa /
                     
                         Mária Janóová     /Ždaňa /
 
                         Zuzana Vojteková / práčka /
 
                        Anna Magyarová / EP Čaňa/

                        Katarína Tökölyová  / EP Bukovec /
                      
                        Beáta  Mesterová  / EP Bukovec /
                        

Školník, údržbár, vodič:  Rastislav Šveda

Školník, údržbár:              Ľubomír  Ujjobag

                                     
    Andrej Utľak  / EP Bukovec /     
                              

 

 

 

Späť hore