O školeRiaditeľ školy :  PaedDr. Pavol Čičvák

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Jozef Besterci

Zástupkyňa riaditeľa školy : Mgr. Renáta Hegedűšová 

    

Špeciálna základná škola

Učitelia:  

Mgr.Ľudmila Botová

Mgr. Lívia Spišáková

RNDr. Martina Fakačová

Mgr. Miriam Zámbory  - výchovný poradca

PaedDr. Iveta Kajlová

Mgr. Igor Svat


Ing. Miriam Lukáčová

Mgr. Lýdia Fogarašová

Mgr. Helena Meštellérová

Mgr. Severín Gönczi

Ing. Júlia Čičváková

Mgr. Mária Sciranková

Mgr. Edita Kissová

Mgr. Natália  Sonogová

Mgr. Peter Karolčík

Mgr. Ružena Dorová

Mgr. Jana Regecová

Mgr. Slávka Szilágyiová

 
Pedagogický asistenti:

Mgr. František Jano

Ivana Gregová 

Praktická škola internátna

Učitelia:

Mgr. Eva Žuková

 

Špeciálna materská škola internátna Ždaňa

Učitelia:

Bc. Jana Blašková  - TU

Mgr. Lívia Marcinová


Špeciálna materská škola internátna EP Bukovec

Učitelia:

Bc. Gabriela Bokorová - TU

Ing. Juliana Kajňáková 

Mgr. Martina Adebayo - TU

Bc. Mária Bertovičová

Asistent:

Bc. Jana Bednárová

Školský internát

Vychovávateľka:

Mgr. Ivana Gergeľová

Pomocná vychovávateľka:

Mgr. Marta Mitrová
Školský klub detí

Vychovávateľka:


Zuzana Tóthová


 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Vedúca CŠPP:  Mgr. Marta Lukáčová

Psychológ:  PhDr.Katarína Hadasová         

Sociálny pedagóg:  Mgr. Jana Oberleová

 

 Školská jedáleň

Vedúca ŠJ: Mgr. Viera Hužvárová
                    
                    Jana Tomková    / EP Bukovec /

Kuchárky:   Jana Jobbagyová - kuchárka

                     Mária  Sepešiová - pomocná kuchárka

                     Iveta Lučkaiová - pomocná kuchárka
                    
                     Gabriela Polašková / EP Bukovec /


Správni zamestnanci

Hospodárka, pokladníčka:  Viera Konečná

Odb. administr. pracovník, archivárka:
Mgr. Lucia Keruľová

Mzdová a finančná účtovníčka:  Eva Baloghová

Personalistka:  Mgr. Viktória Kašpereková

Upratovačky:  Božena Takáčová   /Ždaňa /
                     
                         Mária Janóová     /Ždaňa /
 
                         Zuzana Vojteková / práčka /
 
                        Anna Magyarová / EP Čaňa/

                        Beáta  Mesterová  / EP Bukovec /                       

Školník, údržbár:  Rastislav Šveda  

                        Ľubomír  Ujjobagy  / EP Čaňa/

                          
    Andrej Utľak  / EP Bukovec /     
                              

 

 

 

Späť hore