O školeRiaditeľ školy :  Mgr. Jozef Besterci

Zástupca riaditeľa školy: PaedDr. Pavol Čičvák - EP Bukovec

Zástupkyňa riaditeľa školy : Mgr. Renáta Hegedűšová - EP Čaňa

                                               Mgr. Miriam Zámbory - Ždaňa

Špeciálna základná škola

Učitelia:  

Mgr.Ľudmila Botová

Mgr. Lívia Spišáková

Mgr. Ivana Migová

RNDr. Martina Fakačová - výchovný poradca

PaedDr. Iveta Kajlová

Mgr. Igor Svat


Ing. Miriam Lukáčová

Mgr. Lýdia Fogarašová

Mgr. Helena Meštellérová

Mgr. Severín Gönczi

Mgr. Mária Sciranková

Mgr. Edita Kissová

Mgr. Natália  Sonogová

Mgr. Peter Karolčík

Mgr. Ružena Dorová

Mgr. Jana Regecová

Mgr. Slávka Szilágyiová

 
Pedagogický asistenti:

Mgr. František Jano
 

Praktická škola internátna

Učitelia:

Mgr. Eva Žuková

 

Špeciálna materská škola internátna Ždaňa

Učitelia:

Bc. Jana Blašková  - TU


Špeciálna materská škola internátna EP Bukovec

Učitelia:

Bc. Gabriela Bokorová - TU

PaedDr. Pavol Čičvák

Mgr. Martina Adebayo - TU

Bc. Mária Bertovičová

Asistent:

Bc. Jana Bednárová

Mgr. Lívia Marcinová

Školský internát


Školský klub detí


Vychovávateľka:


Zuzana TóthováCentrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Vedúca CŠPP:  Mgr. Marta Lukáčová

Psychológ:  PhDr.Katarína Hadasová         

Sociálny pedagóg:  Mgr. Jana Oberleová

 

 Školská jedáleň

Vedúca ŠJ: Mgr. Viera Hužvárová
                    
                    Jana Tomková    / EP Bukovec /

Kuchárky:   Jana Jobbagyová - kuchárka

                     Mária  Sepešiová - pomocná kuchárka

                     Iveta Lučkaiová - pomocná kuchárka
                    
                     Gabriela Polašková / EP Bukovec /


Správni zamestnanci

Hospodárka, pokladníčka:  Viera Konečná

Odb. administr. pracovník, archivárka:
Mgr. Lucia Keruľová

Mzdová a finančná účtovníčka:  Eva Baloghová

Personalistka:  Mgr. Monika Andrejkovičová

Upratovačky:  Božena Takáčová   /Ždaňa /
                     
                         Mária Janová     /Ždaňa /
 
                         Zuzana Vojteková / práčka /
 
                        Anna Magyarová / EP Čaňa/

                        Beáta  Mesterová  / EP Bukovec /                       

Školník, údržbár:  Rastislav Šveda  /vodič Ždaňa/

                        Ľubomír  Ujjobagy  / EP Čaňa/

                          
    Andrej Utľak  / EP Bukovec /     
                              

 

 

 

Späť hore