O škole

 

  

TVC-TVB4

triedny učiteľ

ped. asistent

Mgr. Ľudmila Botová

Ivana Gregová

 pracovisko Ždaňa

TVB5

triedny učiteľ

Mgr. Lívia Spišáková

 pracovisko Ždaňa

III.B-TVB 1

triedny učiteľ

Mgr. Jana
Geffertová

 elokované pracovisko Čaňa

TVB 2

triedny učiteľ

Mgr.Jana Regecová

elokované pracovisko Čaňa

I.A

triedny učiteľ

Mgr.Slávka Szilágyiová

 elokované pracovisko Čaňa

I.B- II.A

triedny učiteľ

Mgr. Mária Sciránková

 elokované pracovisko Čaňa

II.B

triedny učiteľ

ped. asistent

 

Mgr. Ružena Dorová

Mgr. František Jano

 

 elokované pracovisko Čaňa

 III.A

triedny učiteľ

Ing. Júlia Čičváková

 elokované pracovisko Čaňa

IV.A

triedny učiteľ

Mgr. Edita Kissová

 elokované pracovisko Čaňa

IV.A-V.B a TVB 3

triedny učiteľ

Mgr. Natália Sonogová

 elokované pracovisko Čaňa

V.A

triedny učiteľ 

RNDr. Martina Fakáčová

pracovisko Ždaňa 

VI.A

triedny učiteľ

PaedDr. Iveta Kajlová

 pracovisko Ždaňa 

VI.B

triedny učiteľ

Mgr. Miriam Zámbory

pracovisko Ždaňa

VI. C

triedny učiteľ

Ing. Miriam Lukáčová

 pracovisko Ždaňa

VII. A

triedny učiteľ

Mgr. Igor Svat

 pracovisko Ždaňa

VIII. B

triedny učiteľ

Mgr. Monika Tóthová

 pracovisko Ždaňa

VIII.-IX.A

triedny učiteľ

 Mgr. Helena Meštellérová

 pracovisko Ždaňa

       

 

 

 

 

Späť hore