O škole

 

  

TVC a
2.-4. A

triedny učiteľ

Mgr. Ľudmila Botová

 pracovisko Ždaňa

TVB

triedny učiteľ

Mgr. Lívia Spišáková

 pracovisko Ždaňa

TVB 1

triedny učiteľ

Mgr. Peter Karolčík

 elokované pracovisko Čaňa

TVB 2

triedny učiteľ

Mgr.Jana Regecová

elokované pracovisko Čaňa

I.A a II.B

triedny učiteľ

Mgr. Mária Sciránková

 elokované pracovisko Čaňa

 II.C

triedny učiteľ

Mgr.Slávka Szilágyiová

 elokované pracovisko Čaňa

II.-IV.C

triedny učiteľ

Mgr. Natália Sonogová

 elokované pracovisko Čaňa

 III.B

triedny učiteľ

ped. asistent

Mgr. Ružena Dorová

Mgr. František Jano

 elokované pracovisko Čaňa

IV.B

triedny učiteľ

Ing. Júlia Čičváková

 elokované pracovisko Čaňa

V.B

triedny učiteľ

Mgr. Edita Kissová

 elokované pracovisko Čaňa

V.-VI.A

triedny učiteľ

Mgr. Igor Svat 

pracovisko Ždaňa 

VI.B

triedny učiteľ

RNDr. Martina Fakáčová

 pracovisko Ždaňa 

VII.B

triedny učiteľ

PaedDr. Iveta Kajlová

pracovisko Ždaňa

VI.-VII.C

triedny učiteľ

Mgr. Miriam Zámbory

 pracovisko Ždaňa

VII.D

triedny učiteľ

Ing. Miriam Lukáčová

 pracovisko Ždaňa


VII.-VIII.A

triedny učiteľ

 Mgr. Helena Meštellérová

 pracovisko Ždaňa

IX.A

triedny učiteľ

Mgr. Severín Gönczi

 pracovisko Ždaňa

       

 

 

 

 

Späť hore