O škole

 

  


2.-4. A

triedny učiteľ

Mgr. Ivana Migová

 pracovisko Ždaňa

TVB

triedny učiteľ

Mgr. Lívia Spišáková

 pracovisko Ždaňa

TVB 1

triedny učiteľ

Mgr.Jana Regecová

 elokované pracovisko Čaňa

TVB 2

triedny učiteľ

Mgr. Peter Karolčík

 

elokované pracovisko Čaňa

I.A a II.B

triedny učiteľ

Mgr. Mária Sciránková

 elokované pracovisko Čaňa

 II.C

triedny učiteľ

Mgr. Natália Sonogová

 elokované pracovisko Čaňa

II.D-III.B

triedny učiteľ

Mgr.Slávka Szilágyiová

 elokované pracovisko Čaňa

 III.C-
IV.B

triedny učiteľ

Mgr. Edita Kissová

 elokované pracovisko Čaňa

IV.C

triedny učiteľ

asistent
učiteľa

Mgr. Ružena Dorová

Mgr. František Jano

 elokované pracovisko Čaňa

V.B

triedny učiteľ

Mgr. Severín 

Gönczi

pracovisko Ždaňa

V.-VI.A

triedny učiteľ

Mgr. Ľudmila Botová

pracovisko Ždaňa 

VI.C

triedny učiteľ

 Mgr. Helena Meštellérová

 pracovisko Ždaňa 

VI.-VII.B

triedny učiteľ

Mgr. Igor Svat 

pracovisko Ždaňa

VII.-VIII.A

triedny učiteľ

RNDr. Martina Fakáčová 

 pracovisko Ždaňa

VIII.B

triedny učiteľ

Ing. Miriam Lukáčová

 pracovisko Ždaňa


VIII.C

triedny učiteľ

PaedDr. Iveta Kajlová

 pracovisko Ždaňa

 

 

 

 

Späť hore