O škole

 

Prírodopis

 

 

Cieľom vyučovania prírodopisu je:


- osvojovať si, zdokonaľovať a rozširovať poznatky o prírode a človeku

- naučiť deti pracovať nielen s učebnicou, ale aj s prírodnou literatúrou, encyklopédiami, atlasmi rastlín a živočíchou

 

 

 


Prezentácie

 


Späť hore