O škole


Hudobná výchova

 

 

Cieľom hudobnej výchovy je:


- rozvíjať spevácke, sluchové, intonačné, rytmické a pohybové schopnosti


- pestovať u žiakov kladný vzťah k hudbe a ľudovej piesni


 

 

 

 

Prezentácie:

Späť hore