O škole

 

Telesná výchova


 

 

 

Pohybová aktivita slúži nielen ako prevencia pred civilizačnými chorobami, či negatívnymi javmi v spoločnosti, ale zároveň vytvára aktívny a pozitívny vzťah k prospešnému využívaniu voľného času.


 

 

Cieľom telesnej výchovy je:teledna


- rozvoj rýchlosti, vytrvalosti, obratnosti a zdatnosti

- ovládanie rôznych pohybových a štafetových hier

- vedieť sa radovať z výhry primeraným spôsobom, ale aj vedieť prijať prehru

- viesť žiakov k správnemu držaniu tela a BOZP


Zapojili sme sa do týchto telovýchovných súťaží:

Späť hore