O škole

 

Matematika

 

matematika

 

Cieľom vyučovania matematiky je:

 

- uspokojenie tých matematických potrieb detí, ktoré im nastoľuje každodenný život

- rozvoj tvorivých schopností, priestorovej predstavivosti, vytrvalosti, pracovitosti, vôľových čŕt osobnosti žiaka

- rozvoj logického myslenia, utvrdzovania pamäťového počítania

 

 


Prezentácie:

Späť hore