O škole

 

Slovenský jazyk

 

slovencina

Vyučovací predmet slovenský jazyk má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov.


Cieľom vyučovania slovenského jazyka je:

 

- položiť základy komunikačných zručností žiakov

- zmechanizovať a osvojiť si návyky správneho a estetického písania

- zvládnuť základy pravopisnej a výslovnostnej normy

- pestovať lásku a úctu k materinskému jazyku

- v literárnej výchove formovať kultúrne vzťahy človeka k ľuďom a svetu, pomáhať vytvárať

hodnotové postoje

- na hodinách čítania podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti


Prezentácie:

Prílohy:
Download this file (Ako sa písmenka skamarátili - de,te,ne,le.ppt)Ako sa písmenka skamarátili[ ]609 kB
Download this file (Elena Čepčeková - spisovateľka.ppt)Elena Čepčeková[ ]1756 kB
Download this file (Hláska B.ppt)Hláska b[ ]147 kB
Download this file (Hláska K.ppt)Hláska k[ ]147 kB
Download this file (Hláska N.ppt)Hláska n[ ]139 kB
Download this file (Hláska P.ppt)Hláska p[ ]143 kB
Download this file (Hláska R.ppt)hláska r[ ]139 kB
Download this file (Hláska R.ppt)Hláska r[ ]139 kB
Download this file (Hláska Š.ppt)Hláska š[ ]141 kB
Download this file (Klára Jarunková - spisovateľka.ppt)Klára Jarúnková[ ]714 kB
Download this file (Ľudmila Podjavorinská - spisovateľka.ppt)Ľudmila Podjavorinská[ ]764 kB
Download this file (SLOVNÉ DRUHY.ppt)Slovné druhy[ ]1483 kB
Download this file (Vyvodenie hlásky T.ppt)Vyvodenie hlásky t[ ]149 kB
Späť hore