O škole

 

Chémia

 

 

 

Chémia je veda o zložení, štruktúre, vlastnostiach, príprave, premenách a zákonitostiach prvkov a ich zlúčenín.


Cieľom vyučovania chémie je:


- podať žiakom základné vedomosti o niektorých prvkoch, zlúčeninách a chemických reakciách s dôrazom na ich praktické využitie.


 

 

 

 

Prezentácie:

Späť hore