O škole

 

Občianska výchova

 

 

Cieľavedome ovplyvňuje poznanie a konanie žiaka v duchu humanity, morálky a demokracie. Vedie žiakov k tomu, aby svojimi postojmi a činmi prejavovali občiansku aktivitu, vlastenectvo, pozitívny vzťah k práci a jej výsledkom.

Vplýva na žiakovv tom smere, aby si uvedomovali zodpovednosť k sebe, svojim blízky, národu a celejspoločnosti, aby si uvedomovali svoju národnú a štátnu identitu.

Vyučovanie občianskej výchovy je zacielené tak, aby získané poznatky poskytli žiakom vhodnú orientáciu pre ich budúci občiansky život.

 

Prezentácie:

Prílohy:
Download this file (DROGY.ppt)DROGY[ ]0 kB
Download this file (Láska, partnerstvo a rodičovstvo.ppt)Láska, partnerstvo a rodičovstvo[ ]482 kB
Späť hore