O škole

 

Dejepis

 

 

- skúma a opisuje ľudské dejiny

- poznanie minulosti nám pomáha chápať súčasnosť, pomáha nám chápať zmeny, ku ktorým dochádza i dnes

 

Platí to však aj opačne, čím viac dokážeme chápať súčasnoť, tým lepšie dokážeme porozumieť minulosti.

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácie:

Prílohy:
Download this file (Dejiny Zeme.ppt)Dejiny zeme[ ]490 kB
Download this file (doprava v minulosti a dnes.ppt)Doprava v minulosti a dnes[ ]1182 kB
Download this file (Historické pramene v dejepise.ppt)Hisrorické pramene v dejepise[ ]877 kB
Download this file (Staroveké Grécko.ppt)Staroveké Grécko[ ]796 kB
Download this file (stavebné slohy - dejepis 9. ročník.ppt)Stavebné slohy [ ]2021 kB
Download this file (Veľká Morava.ppt)Veľká morava[ ]426 kB
Späť hore