O škole

 

Vlastiveda

 


Cieľom vyučovania vlastivedy je:


- viesť žiakov tak, aby získali základné poznatky o prírodných a spoločenských javoch

- získať vedomosti o domove, obci, v ktorej žijú, pozantky o Slovenskej republike

 

- získať základné zručnosti pri práci s mapou

- nadobúdať kladný vzťah k prírode, jej ochrany i ochrany kultúrnych pamiatok

- poznávať minulosť, upevňovať národnú hrdosť

 

 

 

Prezentácie:

Prílohy:
Download this file (časti rastlinného tela.ppt)Časti rastlinného tela[ ]1213 kB
Download this file (človek.ppt)Človek[ ]1186 kB
Download this file (Dejiny Zeme.ppt)Dejiny zeme[ ]490 kB
Download this file (doprava v minulosti a dnes.ppt)Doprava v minulosti a dnes[ ]1182 kB
Download this file (Egypt - krajina faraónov.ppt)Egypt -krajina faraónov[ ]745 kB
Download this file (IKT vo vlastivede-projekt.pdf)Vlastiveda[ ]717 kB
Download this file (jaskyne.ppt)Jaskyne[ ]640 kB
Download this file (Kalelndár - štyri ročné obdobia, mesiace.ppt)Kalendár-4 ročné obdobia[ ]2336 kB
Download this file (Kalendár 2 - štyri ročné obdobia, mesiace.ppt)Kalendár -mesiace[ ]401 kB
Download this file (Tatry - TANAP.ppt)TANAP[ ]6723 kB
Download this file (Veľká Morava.ppt)Veľká Morava[ ]426 kB
Download this file (Wolfgang Amadeus Mozart.ppt)W:A: Mozart[ ]604 kB
Späť hore