O škole


Pracovné vyučovanie

 

 

Cieľom pracovného vyučovania je:


- formovať pozitívny vzťah k práci

- pripraviť žiakov na život v praxi

- osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia pomôcok pri práci i v bežnom živote

- vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti

Späť hore