O škole

 

Z každého rožku trošku


Názov krúžku: Z každého rožku trošku

Trieda: V. VI. A

Počet žiakov: 7

Vedúca krúžku: PaedDr. Iveta Kajlová 

Cieľom krúžku  je:

-          viesť žiakov k formovaniu estetického vzťahu ku skutočnosti,

-           k vnímaniu krásy okolo seba,

-           pestovať zmysel pre poriadok a cit,

-           k rozvoju jemnej motoriky,

-           rozlišovaniu farieb

-           osvojeniu si zručností pri práci s drobným materiálom – papierom, modelovacou hmotou, textilom a iným materiálom.

Späť hore