O škole

 

Malí majstriKrúžok - Malí majstri

rieda: III.B

Počet žiakov: 9

Vedúca krúžku: Mgr. Natália Sonogová

 

Cieľom krúžku je oboznámiť žiakov s výpočtovou technikou. Vedieť využívať jednoduché aplikácie, doplnené so zručnosťami prepojenými do vyučovacích predmetov. Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie klávesnice, myši. Oboznámenie sa s prostredím jednoduchých grafických editorov vhodných pre žiakov ( Drawing for Children, Skicár,...), práca s internetom – omaľovanky (http://www.cps.sk/sk/pre-deti/hry/omalovanka.html.

Práca s výukovými CD (podľa možnosti školy) –

Slovenský jazyk – Detský kútik, Alík môj prvý šlabikár

Matematika – TS Matematika, Učíme sa s Ferdom

Prírodoveda – Detský kútik.

 

Spúšťanie hry a internetu, ovládanie jednoduchých didaktických hier.

Úvod do programovania – práca so skladaním scén – Baltík.

Späť hore