O škole

 

Šikovné rukyNázov krúžku:  Šikovné ruky

Vedúci krúžku: Mgr. Ružena Dorová

Počet členov krúžku: 9 žiakov zo lV.B,

 

Cieľom  krúžku je:

-          je rozvoj jemnej motoriky,

-           rozvoj manuálnych zručností žiakov,

-           učiť  žiakov vnímať  krásu  okolo  seba,

-           vytvárať krajšie prostredie,

-          získavať teoretické a praktické vedomosti z rôznych pracovných činností,

-          pracovať s rôznym materiálom

-          vytvárať  kladný  vzťah  k  práci.

Späť hore