O škole

 

Krúžok tvorivosti a kreativity



Názov krúžku: Krúžok tvorivosti a kreativity

Trieda: 2.A, 1.TVB

Počet žiakov: 12

Vedúca krúžku: Mgr. Edita Kissová

 

Cieľom krúžku tvorivosti je:

-          viesť žiakov k formovaniu estetického vzťahu ku skutočnosti,

-           k vnímaniu krásy okolo seba,

-           pestovať zmysel pre poriadok a cit,

-           k rozvoju jemnej motoriky,

-           rozlišovaniu farieb

-           osvojeniu si zručností pri práci s drobným materiálom – papierom, modelovacou hmotou, textilom a iným materiálom.

Späť hore