O škole

 

ŠikovníčekNázov krúžku: ŠIKOVNÍČEK

Vedúci krúžku: Mgr. Slávka Szilágyiová

Počet členov krúžku: 8 žiakov z TVB

 

Aktivity krúžku sú zamerané na zvyšovanie nárokov samostatnosti dieťaťa, rozvoj návykov, pracovných predstav, pracovnej odvahy, motivácie, tvorivé reakcie na podnety, vzťah k umeleckej a úžitkovej tvorbe. V užšom zameraní sa žiaci venujú práci s papierom a prírodninami. Krúžok je orientovaný na výrobu dekoratívnych predmetov z rozličných materiálov. Priebeh celého krúžku je realizovaný jednoduchou hravou formou.

Späť hore