O škole

 

Detský počítačový svet


 

Názov krúžku: Detský počítačový svet

Vedúci krúžku: Mgr. Renáta Hegedűšová

Počet členov krúžku: 7 žiakov z TVB 3


Cieľom tohto krúžku je:

 

- Úvod do sveta počítačov
počítačové komponenty
práca s klávesnicou
práca s myšou

 

- Internet
čo je internet
internetové prehliadače
práca na internete

 

- E–mail
čo je to e-mail
založenie stránky
odosielanie pošty

 

- MS Office
na čo nám slúži Office
základné úkony v programe MS Word
základné úkony v programe MS Excel

 

- Zábava na PC

Späť hore