O škole

Športovo-turistický krúžokTrieda: VIII.-IX.A

Počet žiakov: 10

Vedúci krúžku: Mgr.Pavol Ondočko


Hlavným cieľom krúžku je oboznámiť žiakov so základnými pravidlami cestnej premávky, o správaní sa na ceste, poznať dopravné prostriedky, orientovať sa v teréne, poznať obec, z oblasti cykloturistiky je to jazda na vozovke, jazda v skupine, predchádzanie na bicykli, jazda z kopca a do kopca, prechádzanie zúženým miestom, vedieť poskytnúť prvú pomoc pri rôznych zraneniach a prenášanie raneného, poznať telefónne čísla v prípade núdze.
Späť hore