O škole

 

Počítačový krúžok

 Názov krúžku: Počítačový krúžok

Trieda: I.A, I.-II.B

Počet žiakov: 11

 

Vedúca krúžku: Ing. Čičváková Júlia

Cieľom krúžku  je:

Späť hore