O škole

 

Krúžok šikovných rúk


Názov krúžku: Krúžok šikovných rúk

Trieda: TVB 1

Počet žiakov: 8

 

Vedúca krúžku: Mgr. Marta Cmarová

Cieľom krúžku je:

Späť hore