O škole

 

Futbalový krúžok
Názov krúžku: Futbalový krúžok

Trieda:I.,II.APrš,III.-IV.A,  V.-VI. A, VIII.B

Počet žiakov: 12

 

Vedúca krúžku: Mgr. Jozef Besterci

Cieľom krúžku je:

Späť hore