O škole

 

Nové média

 


Názov krúžku: Nové média

Trieda:VII. B

Počet žiakov: 12

 

Vedúci krúžku: Mgr. Igor Svat

Cieľom krúžku je:

Späť hore