O škole

 

Športové hry

 Názov krúžku: Športové hry

Trieda: III.-IV.A, V. B

Počet žiakov: 12

 

Vedúca krúžku: Mgr. Miriam Zámbory

Cieľom krúžku je:

Späť hore