O škole

 

Domáce práce a údržba domácnosti

 


Učebný predmet domáce práce je určený pre dievčatá aj pre chlapcov. Vzhľadom na súčasný životný štýl má správne zvládnutie domácich prác dôležité poslanie v rodinnom živote.

Hlavným cieľom predmetu je získať základné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich budúci život vo vlastnej a samostatnej domácnosti,

oboznámiť žiakov so zásadami organizácie pracovných postupov v domácnosti, naučiť ich posudzovať prvoradosť, zložitosť a namáhavosť jednotlivých pracovných

úkonov. Výchovným cieľom je naučiť žiakov šetrne a hospodárne zaobchádzať s vybavením domácnosti a vykonávať drobné opravy, ktoré umožnia čiastočne šetriť domáci rozpočet.

Späť hore