O škole

 

Príprava jedál a výživa


Vyučovací predmet výživa a príprava pokrmov je zameraný na získanie vedomostí a zručností pri príprave jedál. Žiaci sa majú naučiť organizovať si prácu,

dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy, správne stolovať, vedieť používať návod v kuchynských knihách, časopisoch, na obaloch potravinárskych

výrobkov. Učia sa úsporne zaobchádzať s potravinami, pripraviť jedlá na denné stravovanie, ale i na rôzne príležitosti, pripraviť detské jedlá, prípadne

jedlá pre chorých. Získané zručnosti a poznatky môžu žiaci uplatniť v rodine alebo pri pomocných prácach v stravovacích zariadeniach.

Späť hore