O škole

 

Ručné práce a šitie

 

 

Úlohou predmetu je oboznámiť žiakov:

- so základnými poznatkami o odevných materiáloch,

- so základnými zásadami, ktoré treba dodržiavať pri údržbe, úprave, prípadne zhotovovaní odevov a bielizne,

- vypestovať základné návyky z oblasti techniky šitia, háčkovania a pletenia.

 

Žiaci sa majú naučiť:

- hospodárnosti pri starostlivosti o odevy v rodine,

- orientovať sa v móde, sledovať módne časopisy,

- orientovať sa v sortimentoch konfekčných výrobkov ,

- orientovať sa vo veľkostiach konfekčných výrobkov.

Späť hore