O škole

 

Rodinná výchova

 

 

Vyučovací predmet rodinná výchova vychádza z výchovy k zdravému životnému štýlu a zodpovednému prístupu k založeniu vlastnej rodiny.

Hlavným cieľom je pripraviť žiakov na ich úlohu manželov, manželiek, matiek a otcov. Poskytnúť im základné vedomosti a zručnosti potrebné pre rodinný život.

Predpokladom je využitie netradičných foriem vyučovania, uplatňovanie metód nácviku praktických činností, situačných hier, ako aj využitie vlastných skúseností žiakov.

Späť hore